Hämeen piirin Ennakkoluuloton edelläkävijä 2022 on Joonas Kiviranta

Emma Peura
Kuvaaja: Emma Peura

Joonas työskentelee sosiaaliohjaajana Tampereella Hervannan yhteisökeskuksessa, jonka perustaminen nojaa vahvasti hänen visioonsa. ”Joonas Kiviranta on aktiivisesti vienyt yhteisökeskuksen asioita eteenpäin sekä kehittänyt toimintaa. Joonas on toiminnallaan edistänyt yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta yhteisösosiaalityön keinoin sekä luonut eritaustaisten ihmisten kohtaamismahdollisuuksia ja vuoropuhelua."

”Yksilö- ja perhekeskeisyyden sijaan haluamme palauttaa sosiaalityön juurilleen yhteisöjen pariin.” kertoo Joonas Kiviranta yhteisökeskuksen toiminta-ajatuksesta.

Suomen suurimman lähiön Hervannan yhteisökeskus L8 kokoaa saman katon alle kaupungin aikuissosiaalityön ja kolmannen sektorin matalan kynnyksen palveluita sekä kansalaistoimintaa. Yhteisökeskus tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea sosiaalisten ongelmien kohtaamiseen monipuolisen ja monikielisen neuvonnan, ohjauksen ja toiminnan kautta sekä kehittää julkisten sosiaalipalvelujen ja yhdistystoimijoiden yhteistyötä.

Mukana on vahvoja alueellisia toimijoita kuten YSTI ry, seurakunnat ja A-kilta, Linja 20 -hanke sekä lapsiperheiden sosiaalityö. Yhteistyö ja yhteisöllisyys lisäävät alueen hyvinvointia, osallisuutta ja hyviä väestösuhteita. Myös maahan muuttaneet kohdataan ennen kaikkea kuntalaisina ja hervantalaisina.

Paljon onnea Joonas ja Yhteisökeskus L8! Tutustu toimintaan www.tampere.fi/L8 ja lue muiden piirien valinnoista täältä.