Hollolan osasto mukana KoVaJaKo-koulutuksessa

SPR Hämeen piiri
Kuvaaja: SPR Hämeen piiri
"Koulutuksessa perehdyttiin Punaisen Ristin toimintaan kriisitilanteissa."

Lammilla 12.-13.3. järjestetyssä koulutusviikonlopussa perehdyttiin alueelliseen auttamisvalmiuteen. SPR:n Hämeen piirin kokonaisvalmiuden jatkokoulutukseen (KoVaJaKo) osallistui yhteensä 38 vapaaehtoista eri paikallisosastoista.

Myös Hollolan osastosta mukaan lähti yksi vapaaehtoinen hankkimaan lisää tietoa valmiustoiminnasta ja osastojen välisestä yhteistyöstä auttamistilanteissa. Koulutukseen osallistunut Marjut kertoo viikonloppukurssin edenneen teoriaosuuden jälkeen pienryhmissä, joissa osallistujat pohtivat case-esimerkkien avulla toimintamalleja eri tilanteissa:

- Tilannekuvan selvitys on luonnollinen osa kaikkea suunnitelmallista toimintaa, eli ensin pitää määritellä tilanne, siihen kuuluvat tehtävät ja päättää, miten tehtävät toteutetaan. Hyvä tiedonkulku on keskeisessä roolissa eri kriisitilanteissa.

Koulutuksen esimerkeissä käytiin läpi tilanteita tulipalosta vedenjakelun häiriöihin. Toimintaa pitää pystyä joustavasti sopeuttamaan tilanteen vaatimalla tavalla, tavoittaa oikeat vastuuhenkilöt ja kutsua vapaaehtoiset auttajat mukaan käytännön järjestelyihin. Yhteistyö yli osastorajojen on tärkeää etenkin laajoissa alueellisissa häiriöissä, kuten vesikriisissä.

Alueellisen kokonaisvalmiuden vahvistaminen on monen toimijan yhteistyön tulos. Hämeen Piirissä näitä yhteistyöverkostoja ovat Hollolan kunta, ensihuolto, pelastustoimi, Päijät-Hämeen maakunnalliset yhteistyöverkoston, laajamittaisen maahantulon ryhmä ja yhdistysfoorumit. Yhteistyön kehittäminen jatkuu tulevissa koulutuksissa sekä SPR:n Hollolan osaston uuden auttamisryhmän toiminnassa.