Vuoden osasto 2012

Else Miettinen
Kuvaaja: Else Miettinen

 

Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osasto on nimetty Helsingin ja Uudenmaan piirin Vuoden osastoksi 2012 piirin lähes kuudenkymmenen osaston joukosta.  Valinnan kriteereissä korostetaan osaston vahvaa osaamista ja sen vapaaehtoisten toimimista aktiivisesti kaikissa Punaisen Ristin toimintamuodoissa. Valinta on merkittävä huomionosoitus osastolle, jonka toiminnassa Punaisen Ristin perinteisten toimintamuotojen ohella on halu ja kyky uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja kokeiluun.