Grundläggande utbildning i hjälpberedskap

Grundläggande utbildning i hjälpberedskap riktar sig till Röda Korsets nyckelfrivilliga, som exempelvis avdelningens styrelse, avdelningens kontaktpersoner och verksamhetsgruppernas ledare, som redan har erfarenhet av avdelningens verksamhet.

Utbildningen ger den frivilliga en introduktion om vad Röda Korsets hjälpberedskap är, hur man upprätthåller beredskapen och i vilka akuta hjälpsituationer avdelningarnas hjälp behövs. Med hjälp av en enkel övning funderar deltagarna på avdelningens styrkor och möjligheter att fungera i situationer där myndigheterna ber avdelningen om hjälp.

Som utbildare fungerar alla Röda Korsets utbildare och arbetstagare som har fått utbildning till materialet. Tidigare erfarenhet om beredskapsverksamhet är till nytta.