Valtakunnalliset kouluttajapäivät toisen kerran etätoteutuksena

Lasse Putko
Kuvaaja: Lasse Putko

Valtakunnalliset kouluttajapäivät pidetään 22.-23.1.2022 toisen kerran etänä. Mielenkiintoisten, kaikille toimialoille yhteisten työpajojen lisäksi pidetään kouluttajien sisältöosia. 40 ensiapuryhmien kouluttajaa on ilmoittautunut mukaan täydentämään kouluttajapätevyytensä. Mukana on myös osastojen ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK). Ensiapuryhmien kouluttajien kanssa käydään läpi ideoita miten kouluttaa mm. ensitietojen keräämistä ja tilannekuvan luomista, ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekemistä, viranomaisyhteistyötä vapaaehtoisen näkökulmasta sekä selviämispisteen toteuttamista osana päivystystä.

Ensiapukouluttajien täydennys striimataan simulaatiostudiosta käsin ja mukana on eri tilanteiden simulaatioita, jotka tuovat lisämausteensa etäkoulutukseen. Lisäksi kouluttajat saavat ennakkotietoa tulevasta päivystysten tilausjärjestelmästä.

Suomen Punaisen Ristin kouluttajaohjelman mukaisesti kouluttajapätevyys tulee täydentää kolmen vuoden välein. Seuraavat valtakunnalliset kouluttajapäivät ovat tammikuussa 2023.