Kuka on sanonut, kirjoittanut tai tehnyt asioita, jotka edistävät yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja osallisuutta?

Suomen Punaisen Ristin piirit myöntävät rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle. Tunnustuksen antamisen tulee olla huolellisesti harkittua ja heijastaa Punaisen Ristin periaatteita. Hämeen piirissä tunnustuksen saajan päättää Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta.

Tunnustuksen saaja voi olla pitkän linjan toimija tai yksittäisen toiminnon toteuttaja ja voi täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä.

Tunnustuksen saaja on:

1. Luonut eritaustaisten ihmisten kohtaamismahdollisuuksia, esimerkiksi mahdollistamalla yhdenvertaisen vapaa-ajan viettoa

2. Toiminut aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta, esimerkiksi tukemalla maahan muuttaneiden kotoutumista

3. Toiminut aktiivisesti rasismia ja syrjintää vastaan, esimerkiksi puuttumalla rakentavasti rasistiseen käytökseen tai tunnistamalla ja muuttamalla rasistisia tai syrjiviä käytänteitä

4. Mahdollistanut aitoa, avointa ja rakentavaa, tosiasioihin perustuvaa ja osapuolia kunnioittavaa vuoropuhelua sekä tarvittaessa oikaissut väärää tietoa

5. Avannut ovia yhteiskuntaan esimerkiksi tukemalla yhdenvertaisen työllistymisen mahdollisuuksia.

Ehdota suosikkiasi 25.2. mennessä https://www.lyyti.fi/questions/c6e43e1a8b.

Lisätietoja: Emma Peura, emma.peura@redcross.fi(linkki lähettää sähköpostin), 040 184 6911