Ystävätoiminnan vapaaehtoiset

MITÄ YSTÄVÄ VOI TEHDÄ ?

Ystävätoiminta on Suomen Punaisen Ristin suurin kotimaan toimintamuoto. Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tärkeä rooli järjestön paikallisen valmiuden turvaamiseksi. Ystävävälittäjät ja ystävävapaaehtoiset yhdessä eri toimintaryhmien vetäjien kanssa nostavat auttamisvalmiutta erityisesti avun tarpeen tunnistamisessa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa. Auttamisvalmius mahdollistaa myös verkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan. Punaisen Ristin osastot vastaavat omien resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti viranomaisten tukipyyntöihin. Tehtävät ystäville voivat olla viranomaisen toiminnasta tiedottaminen tai tarvikkeiden jakaminen heille, joita ei muuten tavoiteta.

Koronavirusepidemia vallitsee edelleen Suomessa. Riski taudin tarttumiselle on edelleen suuri koronamuuntovirusten takia. Koronavirusrokotukset ovat edenneet Suomessa hyvin, joskin tiedetään, että koronavirusrokotukset eivät estä sairastumista kokonaan. Näistä syistä tärkeintä viruksen leviämisen ehkäisyssä on etäisyyden säilyttäminen sekä pitkien kontaktien välttäminen muiden vapaaehtoisten sekä avustettavien kanssa.

Punaisen Ristin kasvokkainen toiminta ja lähikoulutukset voidaan toteuttaa, kun toiminnassa noudatetaan Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjetta ja kun paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Rajoitukset ovat erilaiset riippuen alueen epidemiatilanteesta. Yleinen ohjeistus piirin alueella on, että toiminnassa tulisi varmistaa, että avunsaajilla tai toimintaan osallistuvilla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa. 

Monet julkiset tilat ovat käytössä rajatusti. Tarkista kuntasi sivuilta erilliset kirjasto ja asukastiloihin koskevat ohjeet. Vierailut ja toiminta laitoksissa, kuten palvelukodeissa tai vastaanottokeskuksissa, ovat mahdollisia vasta, kun laitokset erikseen sallivat vierailut. Kasvokkaiseen toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten ja koulutuksiin osallistuvien henkilöiden yhteystiedot tulee kerätä talteen, jotta tartunnalle altistuneet voidaan tarvittaessa jäljittää. Autettavien tietoja ei kerätä. Osallistujille tulee kertoa, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Osasto säilyttää yhteystietoja mahdollisen tartuntatapauksen varalta muutaman viikon ajan, minkä jälkeen ne tulee hävittää Punaisen Ristin tietosuojaselosteen mukaisesti. Voit katsoa vinkit turvallisen ryhmätoiminnan aloittamiseen piirin monimuotoisen ystävätoiminnan ohjeista.

Alueilla, joilla epidemia laantuu, rajoituksia päästään purkamaan asteittain. Kuitenkin tilannekuvan päivittyessä rajoitukset voivat muuttua nopeasti. On suositeltavaa seurata suosituksia aina ennen toimintaa järjestämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sivuilta täältä: https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset

 

Osaston Ystävät valmiudessa – toimintaryhmän luominen 

Ohjaamalla osastoissa toimivat ystävät toimintaryhmiin mahdollistaa vapaaehtoisten hallittua koordinointia auttamistilanteessa. Osastoja kehotetaan perustamaan OMA:ssa Ystävät valmiudessa – toimintaryhmän, jossa osasto tai ystävävälitys voi viestiä uusista auttamistehtävistä alueella toimiville ystäville. Yhteinen avoin toimintaryhmä mahdollistaa tiedon keräämisen alueella toimivista vapaaehtoisista sekö heidän erityisosaamisista. Toimintaryhmän luomiseen tarvitset J2-vastuuvapaaehtoisen käyttäjätason. Jos sinulla ei ole profiilia OMA:ssa, tee ensin profiili ja pyydä piiristä oikeuksia.  Lue lisää täältä  >>

 

Osaston ystävävälitys ja ystävävapaaehtoiset 

Ystävätoiminta on Suomen Punaisen Ristin suurin kotimaan toimintamuoto. Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tärkeä rooli järjestön paikallisen valmiuden turvaamiseksi. Ystävävälittäjät ja ystävävapaaehtoiset yhdessä eri toimintaryhmien vetäjien kanssa nostavat auttamisvalmiutta erityisesti avun tarpeen tunnistamisessa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa. Auttamisvalmius mahdollistaa myös verkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan. Punaisen Ristin osastot vastaavat omien resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti viranomaisten tukipyyntöihin. Tehtävät ystäville voivat olla viranomaisen toiminnasta tiedottaminen tai tarvikkeiden jakaminen heille, joita ei muuten tavoiteta.
 
Ystävävälitystoiminnan kaikki keskeiset ohjeet ja materiaalit löydät täältä: https://rednet.punainenristi.fi/yvtuki
 
Asiointiapu 
Osasto voi tukea heikoimmassa asemassa olevia vaarantamatta avunsaajien ja vapaaehtoisten terveyttä. Osasto tulisi kohdentaa apu niille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa,  kuuluvat riskiryhmiin ja tarvitsevat käytännöllistä apua koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Apu voi olla esimerkiksi kaupassakäyntiä tai apteekissa asiointia. Tutustu ohjeisiin täältä >> 

 
Ruoka-apujakelu
Piirin alueella 6 osastoa jakaa EU:n ruoka-apua sekä hävikkiruokaa. Ruokajakelun lähtökohtana on, että jaamme ruokatarvikkeita erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, jotka hyötyisivät ruokajakelusta. Toiminta toteutetaan aina paikalliset tarpeet huomioiden. Poikkeustilanteessa paikallinen viranomainen voi olla yhteydessä ja pyytää apua ruokahuollon jakamisessa (esim. karanteenissa oleville). Mikäli saatte pyyntöjä paikallisilta viranomaisilta, on hyvä informoida asiasta piirin valmiuspäällikköä tai toiminnanjohtajaa.  Lue ohjeet  täältä >>  

 
Verkkoystävätoiminta 
Punaisen Ristin verkkoystävät ovat valtakunnallisesti toimivia paikallisia vapaaehtoisia, jotka toimivat OMAssa. Verkkoystävätoiminta poikkeustilanteessa mahdollistaa keskusteluapua henkilölle ilman kasvokkain tapahtuvaa tapaamista. Verkkoystävä voi tiedustella avunsaajan kuulumisia ja ohjata asiakasta avunpiiriin.  Lue lisää täältä >>

 
Verkkoryhmätoiminta 
Osasto voi kartoittaa jo olemassa olevien toimintaryhmien osalta, onko alueella tarvetta ryhmätoiminnalle, joka toimisi etäyhteyksillä. Nuorten toimintaryhmät voivat kokoontua, keskustella sekä jakaa tietoa myös verkossa. Verkossa tapahtuvaan toimintaan voi käyttää apuna erilaisia ilmaisia sovelluksia, kuten Google Hangouts, teams-ilmaisversiota sekä pikaviestipalveluiden omia videokeskustelutyökaluja (esim. Messenger tai Whatsapp). Lue lisää täältä >> 
 
Osastosi voi jakaa luetettavaa tietoa koronavirusepidemiasta 

 

YSTÄVÄ- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSIT