Joulun hyvä työ -lahjoitus Janakkalan Osuuspankilta

"OP Janakkalan henkilökuntaa sekä SPR Janakkalan ja SPR Tervakosken osston vapaaehtoiset"

Janakkalan Osuuspankin vuosittainen Joulun hyvä työ -lahjoitus kohdistettiin tänä vuonna kolmeen eri kohteeseen. Lahjoituksen saajina ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton Janakkalan osasto sekä SPR:n Janakkalan ja Tervakosken osastot. Yhteensä varoja lahjoitetaan 10.000 euroa.

”Lahjoituskohteita pohdittaessa oli itsestään selvää, että haluamme tukea erityisesti niitä tahoja ja perheitä, joihin korona-aika on vaikuttanut erityisen paljon. Varat siis käytetään yhteisöllisen roolimme mukaisesti paikkakuntamme ja sen asukkaiden hyväksi näiden yhdistysten kautta”, kertoo Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Suutari.

”Varat päätettiin jakaa MLL:n Janakkalan osaston sekä SPR:n Janakkalan ja Tervakosken osastojen kautta, sillä näillä kolmella taholla on kaikilla valmiit resurssit ja väylät hoitaa lahjoitukseen liittyvät asiat. Näin kaikki lahjoitetut varat päätyvät suoraan avun tarpeessa oleville henkilöille, eikä varoista kulu osaa järjestelykustannuksiin tai avustustoiminnan rakenteisiin”, toteaa Suutari.

Kiitos arvokkaasta lajoituksestanne http://www.op.fi/janakkala