Vapaaehtoistyö ja korona

Kaikessa toiminnassamme on tärkeää huolehtia sekä auttajien että autettavien turvallisuudesta. Riski koronan etenemiselle on edelleen suuri. Tartuntojen määrä vaihtelee viikoittain myös saman maakunnan sisällä. Muuttuvassa tilanteessa on tärkeää seurata paikallista tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.

Sairaanhoitopiirien verkkosivuilta löytyy tietoa alueellisista rajoituksista ja suosituksista.

Myös THL:n sivuilta löytyy alueiden koronaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia.

Nyt kun ollaan jo aika lähellä joulua ja toimintakauden hiljenemistä, kannattaa tarkkaan harkita, onko tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen välttämätöntä vai voitaisiinko se siirtää myöhemmäksi tai toteuttaa etänä.

Tartuntatautilaissa säädetään minimivaatimukset, joita on noudatettava kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ilman erillistä viranomaispäätöstä

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Kannattaa seurata myös näitä Punaisen Ristin sivuja:

Piiristä voit tarvittaessa kysyä neuvoja alueellisten viranomaisohjeiden soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa.