Koronasuositukset HUPin osastoille 24.11.2021 alkaen

KORONASUOSITUKSET HUPIN OSASTOISSA 24.11.2021 ALKAEN
REKOMMENDATIONER FÖR AVDELNINGARNA FR.O.M. 24.11.2021

Sekä koronatartuntojen määrä että sairaaloissa olevien koronapotilaiden määrä ovat kasvussa. Koronatilanteen vuoksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi 24.11.2021 uusia suosituksia. Helsingin ja Uudenmaan piirissä toimintaa mukautetaan tilanteen vaatimalla tavalla, myös osastojen suositellaan tekevän samoin.

Piiritoimisto palaa etätyöhön 16.1.2022 saakka. Toimistolla päivystää työntekijä maanantaista torstaihin klo 8.30-16.00 ja perjantaisin klo 8.30-14.00. Joulun ja uuden vuoden aikaan 23.12.2021 -9.1.2022 toimisto on kokonaan suljettu.

Piiritoimiston glögitilaisuus 16.12.2021 on peruttu. Kaikki piirin järjestämät lähikoulutukset muutetaan etäkoulutuksiksi, toteutetaan ulkona suojamaskeja käyttäen ja turvaetäisyyksistä huolehtien tai siirretään myöhempään ajankohtaan. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat tarkemmat tiedot koulutuksiin ilmoittautuneille.

Piiri suosittelee erityisesti pääkaupunkiseudun osastoja välttämään lähitapaamisia, elleivät ne liity korona-auttamiseen, hälytystehtäviin tai ensiapupäivystyksiin. Tarkennetut suositukset:

• Osastojen syyskokoukset suositellaan järjestettäväksi etänä.
• Ensiapu- ja ensihuoltoryhmille suositellaan etäharjoituksia. Harjoitukset voidaan toteuttaa ulkona suojamaskeja käyttäen ja turvaetäisyyksistä huolehtien.
• Monimuotoinen ystävätoiminta ja monikulttuurinen toiminta:
• Ryhmätoiminnat suositellaan toteuttavan etänä tai ulkona suojamaskeja käyttäen ja turvaetäisyyksistä huolehtien
• Kahdenkeskisessä ystävätoiminnassa voidaan tapaamisia jatkaa, kun ne toteutetaan ulkona suojamaskeja käyttäen ja turvaetäisyyksistä huolehtien. Edellytyksenä on, että auttaja on rokotettu.
o Läksyhelpeille suositellaan etätoimintaa.
o Lasten- ja nuortenryhmille suositellaan etätoimintaa.
o Omaishoitajan tukitoiminta suositellaan toteuttavan etänä.
o Terveyspisteissä voidaan ottaa yksi asiakas kerrallaan. Turvaväleistä, käsihygieniasta suojamaskien käytöstä on huolehdittava.

Kaikkien on hyvä seurata oman kunnan ohjeistuksia ja Aluehallintoviraston määräyksiä. Kaikissa tilanteissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta, suojamaskin käytöstä ja turvaväleistä. Jos henkilöllä on vähäisiäkin flunssan tai muita koronaoireita, hänen ei tule osallistua mihinkään lähitoimintaan.

* * *

Till avdelningarna i Helsingfors och Nylands distrikt

Koronasmittorna ökar och samtidigt läggs mera tryck på sjukhusvården, som på sina ställen är ytterst svår. På grund av coronaläget gav huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupp nya rekommendationer 24.11.2021. I Helsingfors och Nylands distrikt anpassar vi verksamheten enligt den nya situationens behov och vi rekommenderar att avdelningarna gör detsamma.

Distriktsbyrån återgår till distansarbete till och med 16.1.2022. Vi har dejourering på distriktsbyrån må-to kl. 8:30-16:00 och fre 8:30-14:00.

Distriktsbyråns julglögg den 16 december är inställd. Alla utbildningar och kurser som distriktet ordnar, ordnas antingen på distans, ute med tillhörande säkerhetsåtgärder (munskydd) eller flyttas till en senare tidpunkt. Ni som anmält er till någon kurs, får separat information av kursarrangören.

Distriktet rekommenderar speciellt att huvudstadsregionens avdelningar skulle undvika att träffas fysiskt, ifall det inte handlar om hjälpverksamhet inom corona, larmuppdrag eller förstahjälpen-dejourering. De preciserade rekommendationerna är:

• Avdelningarnas höstmöten hålls på distans
• Vi rekommenderar att förstahjälpen- och första omsorgs grupperna övar på distans. Övningar ute med munskydd och med iakttagande av tillräckligt säkerhetsavstånd är också en möjlighet.
• Vänverksamheten och integrationsverksamheten
o Gruppverksamhet på distans eller ute (med iakttagande av säkerhetsåtgärder, dvs munskydd och säkerhetsavstånd).
o Då man träffar en person, kan träffarna fortsätta om man träffas ute och iakttar de föreskrivna säkerhetsåtgärderna och att hjälparen (den frivilliga) är vaccinerad.
o Läxhjälpen rekommenderas fortsätta på distans.
o Grupper för barn och ungdom rekommenderas fortsätta på distans.
o Gruppverksamhet och annan verksamhet inom stödet till närståendevårdare rekommenderas fortsätta på distans.
o Hälsopunkterna kan ta emot en kund åt gången, med iakttagande av säkerhetsavstånd, användning av munskydd och försäkrad god handhygien.

Vi rekommenderar att alla avdelningar följer med sin egen kommuns instruktioner och Regionalförvaltningsverkets bestämmelser. I alla situationer bör man försäkra sig om god handhygien, användningen av munskydd samt säkerhetsavstånd. Ifall man har de minsta symptom på förkylning eller andra coronasymptom, bör man stanna hemma och inte delta i någon som helst verksamhet där man träffas fysiskt.