Koulutukset

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Kouluttajapäivät 2020"
Milla Mäkilä
Kuvaaja: Milla Mäkilä
"Tulkki ja sairaanhoitaja Jean Claude Kabeza kertoi Kongon vuosikymmeniä kestäneestä pakolaiskriisistä sekä siihen johtaneista historiallisista ja maantieteellisistä syistä Punaisen Ristin koulutusillassa keskustoimistolla 12.4.2012."

Punainen Risti tarjoaa jäsenilleen ja toiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille monipuolisesti maahanmuuttajia ja pakolaisia tukevaan vapaaehtoistoimintaan valmentavia koulutuksia. Järjestössämme on menossa koulutusuudistus ja uusia koulutusmoduuleja valmistuu koko ajan. Koulutustarjonnassa on pyritty huomioimaan eri rooleissa toimivat vapaaehtoiset. Koulutuksia voit etsiä erityisesti Oma Punaisesta Rististä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ tai kysyä osastosta tai piiritoimistosta.

Uutena maahanmuuttotyön vapaaehtoisena pääset parhaiten alkuun, kun käyt Kotoutumisen tukena -koulutusmoduulin (3h).

Alla esittelyjä eri koulutuksista:

  • Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksessa käsitellään yhdenvertaisuutta, normeja, vuorovaikutustilanteita sekä saavutettavuutta. Tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Kesto 2h.
  • Kotoutumisen tukena. Koulutuksessa käsitellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevassa vapaaehtoistoiminnassa. Kesto 3h.
  • Paperittomat ja Punainen Risti. Koulutuksen ydin on tehostaa Punaisen Ristin valmiutta toimia paperittomien parissa ja lisätä osallistujien pohjatietoja paperittomuudesta. Kesto 3h.
  • Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki. Koulutuksen tavoitteena on mm. lisätä vapaaehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista eli kiintiöpakolaisista ja koulutuksen avulla vapaaehtoiset saavat valmiuksia toimia pakolaisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. Kesto 2h.

 

  • Ystävätoiminnan peruskurssi. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa vapaaehtoisissa auttamistehtävissä, kuten ikäihmisen, nuoren, maahanmuuttajan tai muun yksinäisen henkilön vapaaehtoisena ystävänä. Koulutuksesta saa perustiedot esim. tuettavan kohtaamisesta ja ystävätoiminnan eri toimintamuodoista. Kesto 3h.
  • Punainen Risti tutuksi. Koulutus antaa perustietoa Punaisen Ristin toiminnasta, periaatteista, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista sekä ymmärrystä Punaisen Ristin roolista valmiusjärjestönä. Tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Kesto 2h.
  • Vuorovaikutustaidot. Koulutus antaa valmiuksia erilaisiin pikakohtaamisiin messuilla, kampanjoissa, rekrytoinnissa, ryhmässä toimimiseen ja autettavan kohtaamiseen. Tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Kesto 2,5h.
  • Vapaaehtoisten voimavarapäivä. Koulutus on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen teemojen ympärille rakennettu teemapäivä, joka palvelee luontevasti osana vapaaehtoisten työnohjauksellista tukea. Teemapäivän tavoitteena on antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vuorovaikutukseen ja vertaistukeen, antaa valmiuksia ymmärtää rajanvetoa oman elämän eri roolien välillä sekä tukea vapaaehtoisten jaksamista. Tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Kesto 2- 8h.