Perustietoa vapaaehtoiskouluttajan tehtävästä

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Kouluttajapäivät 2020"

Miksi ja mihin Punainen Risti tarvitsee vapaaehtoiskouluttajia?

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajat järjestävät peruskoulutusta järjestön omille vapaaehtoisille ja tarvittaessa myös järjestön ulkopuolisille tahoille. Kouluttajina toimivat osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat henkilöt. Kouluttajat saavat tehtäväänsä valmennuksen, jossa painotetaan koulutuslinjakohtaisen sisällöllisen osaamisen lisäksi myös järjestön toiminnan periaatteiden ja yhteiskunnallisen roolin tuntemista sekä henkilökohtaisten kouluttajataitojen kehittämistä. Kouluttajan  tehtävä edellyttää kiinnostusta toimia ihmisten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia ja opettaa, motivoida ja innostaa. Lisäksi edellytetään vähintään 18 vuoden ikäa sekä oman koulutuslinjan peruskurssin suorittamista. Muutamilla koulutuslinjoilla on näiden lisäksi joitakin ammatilliseen osaamiseen liittyviä ennakkovaatimuksia. Koulutuslinjakohtaiset sisältökuvaukset löydät liitteistä alla.

Kouluttajat vetävät vapaaehtoisten perus- ja jatkokoulutusta Punaisen Ristin osastojen ja piirien alueilla seuraavilla ohjelma-aloilla:

  • Ensivastetoiminta
  • Ensiapuryhmätoiminta
  • Henkinen tuki
  • Humanitaarinen oikeus
  • Järjestötyö
  • Nuorisotoiminta
  • Maahanmuuttotyö (monikultturisuuskouluttajat)
  • Terveyden edistäminen: Suuntautumisvaihtoehdot: Päihdetyö tai Terveysneuvonta.
  • Valmiustoiminta (Etsintä, Ensihuolto ja Viesti)
  • Vapaaehtoinen sosiaalipalvelu

Kaikilla ohjelmalinjoilla on omat valtakunnalliset mallinnetut kurssinsa vapaaehtoisten perus- ja jatkokoulutukseen. Tämän lisäksi koulutusta räätälöidään tarpeen mukaan niin järjestön vapaaehtoisille kuin suurelle yleisöllekin. Kouluttajia kannustetaan toimimaan työpareina sekä yhteistyössä eri ohjelmalinjojen kesken.

Lisää tietoa kouluttajien tehtävistä ja ennakkovaatimuksista liitteissä.

Kouluttajan lähitukena on koulutus- ja/tai ohjelmavastaava piiritoimistossa.

Kuinka kouluttajaksi hakeudutaan?

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman osaston ja piiritoimiston kautta. Piiritoimiston koulutus- tai ohjelmavastaavan kanssa täytetään   opintosuunnitelma (=ilmoittautumislinkki)  ja sovitaan samalla tarkemmin tulevista tehtävistä. Lista piirien yhdyshenkilöistä (koulutusvastaavat) alla liitteenä.

Kouluttajakoulutus koostuu verkossa suoritettavasta etäjaksosta, kahdesta lähiopetusjaksosta sekä opetusnäytteestä, aikataulut myös alla liitteenä.

Kouluttajapätevyys ja sen voimassaolo

Kouluttajapätevyys saavutetaan suorittamalla kaikki kouluttajakoulutuksen osiot sekä opetusnäyte (=ohjattu opetusharjoitus), jonka kesto on noin 2 oppituntia (à 45 min). Opetusnäyte suoritetaan mahdollisimman pian sisältöosan jälkeen oman koulutuslinjan peruskurssilla.

Koulutuksen jälkeen kouluttajaoikeus on voimassa kolme vuotta opetusnäytteen suorittamisesta tai täydennyskoulutuksesta. Kouluttajien valtakunnallinen täydennyskoulutus järjestetään vuosittain tammikuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna.

Todistus ja kouluttajakortti

Kouluttajapätevyyden myöntää piirin asianomaisen koulutuslinjan järjestö- tai ohjelmatyöntekijä, joka myös allekirjoittaa todistuksen yksin tai yhdessä piirin koulutusvastaavan tai toiminnanjohtajan kanssa. Kouluttaja saa halutessaan myös kuvallisen kouluttajakortin.