Nälkäpäiväkeräys 2021

"Toistemme tukena. Aina."

Punaisen Ristin Nälkäpäivän lipaskeräys käynnistyy torstaina 23.9. ja jatkuu lauantaihin 25.9. saakka.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua on saatavilla jatkossakin.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, konflikti tai vaikka epidemia. Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Ja sen jälkeen usein henkistä tukea.

Katastrofeihin ja hätätilanteisiin varautuminen on merkittävä osa Punaisen Ristin työtä sekä Suomessa että maailmalla. Kehittämällä yhteiskuntien, yhteisöjen ja ihmisten, valmiutta varautua kriisitilanteisiin, voidaan lieventää niistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä. Tätä kaikkea voit tukea osallistumalla Nälkäpäivään.

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan kotimaassa

Vapaaehtoiset auttavat hätätilanteissa usein toimimalla viranomaisten tukena. Katastrofirahaston varoilla mahdollistetaan vapaaehtoisten kouluttaminen ja ylläpidetään kotimaan valmiutta, jotta erilaisiin kriiseihin voidaan vastata tehokkaasti. Äkillisiä onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat ja suuronnettomuudet

Katastrofirahaston varoilla tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaa esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia sekä rahoittamalla pelastustehtävissä tarvittavista hälytysjärjestelmistä aiheutuvia kuluja. Vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi tilanteissa, jossa etsitään kadonnutta ihmistä maastosta. Välittömänä apuna tarjotaan ruokaa, juomaa ja lämmintä vaatetta. Viime vuonna kadonneisiin henkilöihin liittyviä tehtäviä kertyi 265.

Usein hätätilanteissa järkytyksen kokenut henkilö tarvitsee myös henkistä tukea. Keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon antaminen ja yhteydenotto lähiomaisiin. Vapaaehtoisten toiminta mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat keskittyä tärkeimpien ja kiireellisimpien asioiden hoitoon sekä kokonaisuuden hallintaan. Vapaaehtoisilla on usein tärkeä rooli ihmisten kohtaamisessa kokonaisvaltaisesti hädän hetkellä.

Viimevuoden 2020 aikana SPR Satakunnan piirin alueella oli 20 etsintätehtävää ja n: 40 muuta onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden avustustehtävää. Tai tässä Korona-epidemia tilanteessa organisoimme 200 vapaaehtoista tukemaan viranomaisia ja asiakkaita rokotustilanteessa.   Vuoden 2021 keräystulos oli SPR Satakunnan piirin alueella n: 75 000 €, josta on palautunut n: 25 – 30 % takaisin alueellemme. Tämän vuoden keräystavoitteemme on 80 000 €. Satakunnan piirin alueella keräyksen organisoi 29  SPR osastoa ja tavoitteena on saada n: 900 kerääjää/leivänmyyjää liikkeelle.

Luonnonkatastrofit aiheuttavat avun tarvetta Filippiineillä

Filippiinit kuuluu maailman katastrofialtteimpiin maihin. Paikallisten elämää kuormittavat lukuisat luonnonkatastrofit joka vuosi. Taifuunit, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, rankkasateet, tulvat, kuivuus ja maanvyörymät ovat yleisiä. Vuoden 2020 viimeisten viikkojen myrskytuhot aiheuttivat tuhoja yli 370 000 filippiiniläiskotiin. Luonnonkatastrofin jälkeen Punainen Risti jakaa perheille vesikanistereita, lämmintä ruokaa, pressuja ja hygieniapaketteja sekä tarvittaessa ensiapua ja psykososiaalista tukea.

Luonnonkatastrofeja ei voi estää ja ilmastonmuutos lisää niitä entisestään. Katastrofeihin voidaan kuitenkin varautua ja niiden aiheuttamat tuhot minimoida. Suomen Punainen Risti on jo kymmenen vuoden ajan tukenut Filippiinien Punaista Ristiä valmiudessa ja ennakkovarautumisessa. Luonnonkatastrofeihin voidaan varautua monella tavalla, kuten kehittämällä kriisiviestintää, järjestämällä evakuointiharjoituksia sekä suunnittelemalla maanviljelyä kestämään paremmin luonnonvoimia. 

Suomen Punainen Risti on mukana myös jälleenrakentamisessa, joka voi kestää kuukausia tai vuosia katastrofin jälkeen. Jälleenrakentamisessakin huomioidaan valmiusnäkökulma: miten voidaan rakentaa esimerkiksi taloja tai kaupunkien infrastruktuuria niin, että ne kestävät paremmin myrskytuhoja.

Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Suomen Punainen Risti pystyy lähettämään avustustyöntekijöitä Filippiineille. Heidän ammattitaitoaan tarvitaan katastrofeissa tai valmiuden rakentamisessa. Samalla kartutetaan ainutlaatuista osaamista, jota voidaan hyödyntää katastrofitilanteissa Suomessa.

Terveydenhuollolle tukea Haitiin

Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala tukee kansainvälistä avustusoperaatiota Haitissa, jossa tarvitaan kiireesti humanitaarista apua haastavan tilanteen keskellä.

SPR lähetti maahan eri alojen asiantuntijoista koostuvan tiimin tarkentamaan kenttäsairaalan laajuutta ja tehtäviä. Suomen Punaiselta Ristiltä tiimiin kuuluvat lääketieteen asiantuntija, teknikko, telekommunikaation asiantuntija ja tiiminvetäjä.

– Haitissa terveydenhuollon palvelut ovat ylikuormittuneet ja pääsy niihin on vaikeaa. Sairaaloita ja terveyskeskuksia on tuhoutunut ja vaurioitunut, ja potilaita joudutaan hoitamaan ulkona. Terveydenhoitoa tarvitsevat paitsi maanjäristyksessä loukkaantuneet myös esimerkiksi ihmiset, joilla on pitkäaikaisia sairauksia, katastrofin keskellä sairastuvat sekä raskaana olevat ja synnyttävät naiset, kuvailee Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala tarjoaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluita. Kenttäsairaalassa on valmiudet hoitaa muun muassa kirurgisia, sisätautien, lastentautien, tartuntatautien, gynekologian ja äitiyshuollon potilaita.

Sairaalan tukipalveluihin sisältyvät laboratorio- ja röntgenpalvelut, fysioterapia sekä psykososiaalisen tuen palveluita. Kanadan Punainen Risti tukee kenttäsairaalaa lähettämällä avustustyöntekijöitä ja -tarvikkeita sekä taloudellisesti. Lisäksi Saksan Punainen Risti tukee operaatiota taloudellisesti.

Sairaala muodostaa osan kansainvälistä avustusoperaatiota, jonka tavoitteena on auttaa 25 000 haavoittuvassa asemassa olevaa haitilaista. Terveydenhuollon palveluiden lisäksi Haitin Punainen Risti tarjoaa kansainvälisen Punaisen Ristin tuella suojaa, kotitaloustarvikkeita, toimeentulotukea sekä vesihuoltoa ja hygieniaa. Lisäksi pyritään vähentämään tulevia katastrofiriskejä.

Avustustyötä voi tukea lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä keräykseen, joka mahdollistaa nopean avun lähettämisen ympäri maailmaa.

Hintaesimerkkejä: mitä lahjoituksilla saadaan?

  • 50 € Henkisen tuen vapaaehtoisen koulutus
  • 15 € Hygieniapaketti perheelle kuukauden tarpeisiin
  • 2,5 € Lämmin ateria perheelle