Sydän sykkii auttamiselle – Tarja Tiitta-Nieminen on paikalla, kun lähimmäistä kohtaa kriisi

Benjamin Suomela, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Benjamin Suomela, Suomen Punainen Risti
"Tarja Tiitta-Nieminen kannustaa tulemaan mukaan Nälkäpäivä-kerääjäksi."

Punaisen Ristin vapaaehtoinen, raisiolainen Tarja Tiitta-Nieminen, on 14 vuoden aikana ollut monen kriisin kohdanneen ihmisen tukena. Hän on ollut auttamassa muun muassa kotinsa
tulipalossa menettäneitä. Suomessa Nälkäpäivä-keräyksen varoilla autetaan esimerkiksi tulipalon uhreja ja ylläpidetään valmiutta auttaa häiriötilanteissa. Auttaminen on sekä konkreettista toimintaa että henkistä tukea.

Tarja Tiitta-Nieminen tuli aikanaan mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan etsintäkurssin kautta. Ihmisten auttaminen on ollut hänelle aina tärkeää, ja tällä hetkellä varsinkin henkisen tuen tehtävät ovat lähellä hänen sydäntään.

Kotimaan apu mahdollistuu Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla

Kotimaan avun tehtävissä toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Kotimaan apuun sisältyy sekä aineellista apua että henkistä tukea. Apua voidaan antaa silloin, kun henkilöä on kohdannut äkillinen onnettomuustilanne, kuten tulipalo, ja hän on menettänyt mahdollisesti sekä kodin että irtaimiston. Näissä tilanteissa Punaisen Ristin paikallisosaston käytettävissä on Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Nälkäpäivänä kerättyjä varoja.

-Voimme järjestää vaatteita, ruokaa ja hätämajoitusta sekä antaa henkistä tukea, Tiitta-Nieminen antaa esimerkin käytännön toimista.

Usein kotimaan avun auttamistehtävät tulevat yllättäen ja apu on pääasiallisesti kertaluonteista ja lyhytaikaista. Tehtävät voivat olla vaativia ja niiden jälkeen myös auttajalla on mahdollisuus osallistua purkukeskusteluun.

-Hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokyky ovat haastavissa tilanteissa vapaaehtoiselle tarpeen. Tarvitaan myös kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee tilanteessa, hän jatkaa.

Vapaaehtoistoiminta antaa myös vapaaehtoiselle paljon

Tarja Tiitta-Nieminen tuli mukaan Punaisen Ristin toimintaan vuonna 2007 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäkurssin kautta. Hän toimii edelleen Raision seudun Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa SPR Raision osaston hälytysryhmän kautta. Tämän lisäksi hän on mukana monissa muissa vapaehtoistehtävissä kuten Raision osaston ensiapupäivystäjänä ja Punaisen Ristin Turun seudun henkisen tuen ryhmän ryhmänjohtajana.

Kaikkien näiden vapaaehtoistehtävien kautta autetaan konkreettisesti niitä, jotka apua tarvitsevat. Vapaaehtoistoiminta antaa myös vapaaehtoiselle paljon.

-Olen saanut tutustua samanhenkisiin ihmisiin, joille toisten auttaminen on sydämen asia. Heistä on tullut vuosien varrella tärkeitä rinnalla kulkijoita. Myös lukuisat erilaiset koulutukset ovat antaneet paljon apua ja rohkeutta toimia vapaaehtoisena ja muutenkin elämässä, summaa Tiitta-Nieminen.

Tiitta-Nieminen kannustaa kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. Jokaiselle löytyy itselle sopiva paikka avun ketjussa.

-Suosittelen tulemaan mukaan toimintaamme. Nyt voi ottaa vaikka sen ensimmäisen pienen askeleen kohti vapaaehtoisuutta ja tulla Nälkäpäivä-kerääjäksi. Samalla, kun voit auttaa muita, saat itsekin paljon, vähintäänkin aina hyvän mielen - ole siis rohkea!

 

Nälkäpäivä

  • Vuosittain syys-lokakuussa järjestettävänä Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
  • Suomessa Nälkäpäivä-varoilla autetaan äkillisissä onnettomuustilanteissa, kuten tulipalossa kotinsa menettäneitä. Ulkomailla varoilla autetaan luonnonkatastrofien ja konfliktien uhreja.
  • Kahden viime vuoden aikana Varsinais-Suomen piirin alueella Punainen Risti on ollut mukana auttamassa yhteensä 31 äkillisessä onnettomuustapahtumassa. Keskimäärin katastrofirahaston varoja on käytetty kotimaan apuun piirin alueella noin 10 000 € / vuosi.
  • Nälkäpäivään voi osallistua lahjoittamalla tai ryhtymällä lipas- tai digikerääjäksi. Lipaskeräys järjestetään tänä vuonna 23.-25.9.2021. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva
  • Kotimaan apu: kotimaan apu on sekä aineellista apua että henkistä tukea, jota voidaan antaa silloin, kun henkilöä kohtaa äkillinen onnettomuustilanne, esimerkiksi tulipalo.

Lisätiedot
Järjestöpäällikkö Sirpa Lehtimäki, SPR Varsinais-Suomen piiri
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi