Mitä voin tehdä?

Anna Buzaeva
Kuvaaja: Anna Buzaeva
"Uwamariya Gikundiro, Emilia Solenko, Natalia Solenko ja Queen Gikundiro osallistuivat Kaakkois-Suomen piirin järjestämälle monikulttuuriselle perheleirille 3.-4.6.2011 Valkealassa."
Maria Pikkarainen
Kuvaaja: Maria Pikkarainen
"Varsinais-Suomen piirin palvelupisteen koristelua vuoden 2014 rasisminvastaisella viikolla."

Punaisen Ristin vapaaehtoisena saat itsellesi uusia kokemuksia ja hyvän mielen. Kotoutumista tukeva vapaaehtoistoiminta on monimuotoista ja mukaan ovat tervetulleita kaikki. Valitse itsellesi sopivin tapa olla mukana ja auttaa!

 

Ystävätoiminta

Punaisen Ristin ystävätoiminnan peruskurssin käytyäsi voit ryhtyä ystäväksi. Yhdessäololla tuot iloa ja lämpöä toisen ihmisen elämään – saaden myös itsellesi hyvän mielen.

Antamasi aika ja yhdessäolo voivat olla vasta Suomeen muuttaneelle korvaamaton tuki. Ystävät vierailevat toistensa kodeissa, käyvät paikkakunnan tapahtumissa yhdessä sekä tutustuvat paikkakunnan asukkaisiin ja palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja kulttuuritarjontaan. Ystävän kanssa voi käydä sienessä, näkötornissa ja avannossa.

Ystävykset itse määrittelevät, mitä he haluavat tehdä yhdessä. Samoin he sopivat yhdessä siitä, kuinka usein he tapaavat. Usein kaikkein tärkeintä on kiireettömän ajan viettäminen ystävän seurassa.

Näin pääset mukaan toimintaan:

Tulevia ystävätoiminnan kursseja voi selailla Oma Punaisesta Rististä. Voit myös tiedustella tulevia koulutuksia suoraan osastostasi tai piiritoimistostasi monikulttuurisesta toiminnasta vastaavalta henkilöltä.

Kansainväliset klubit

Kansainväliset klubit ja kahvilat ovat kaikille avoimia tiloja harrastaa ja tutustua uusiin ihmisiin. Klubeilla tehdään sellaisia hauskoja asioita yhdessä, joista kävijät ja vapaaehtoiset ovat kiinnostuneita.

Kansainväliset klubit järjestävät myös erilaisia tempauksia, tapahtumia ja juhlia, jotka kokoavat paljon ihmisiä yhteen. Talvella voidaan käydä luistelemassa tai järjestää laskiaisrieha. Kesällä on mukava nauttia auringosta ja järjestää vaikkapa piknikki, mennä yhdessä uimarannalle tai järjestää lettukestit.

Kansainvälisen klubin pyörittämisessä on paljon erilaisia isoja ja pieniä tehtäviä, joista voit valita itsellesi sopivan. Voit ottaa suoraan yhteyttä klubilaisiin tai alueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöön.

Kielikerhot

Et tarvitse opettajan taitoja toimiaksesi Punaisen Ristin vapaaehtoisena kielikerhon ohjaajana – halu keskustella erilaisista asioista Suomen kielellä riittää. 
 
Kielikerhoissa harjoitellaan arki-kielen käyttöä puhumalla ja kerhot toimivat siten lisätukena viranomaisten tarjoamille kursseille. Kielikerhojen vetäjien yhteystiedot saat oman asuinalueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöltä.
 

Läksykerhot

Läksykerhon ohjaajana autat pieniä koululaisia koulutuntien jälkeen kotitehtävien teossa. Aikaisempaa opetuskokemusta ei läksykerhon ohjaajalta vaadita. Riittää, että olet kiinnostunut opettamisesta ja haluat auttaa ja motivoida lapsia ja nuoria käymään koulua sekä innostaa heitä etsimään tietoa ja oppimaan uutta. 

Monissa maahan muuttaneiden perheissä eivät vanhemmat osaa tai pysty tukemaan lapsiaan haluamallaan tavalla koulutiellä ja  opinnoissa. Turvallisten aikuisten läsnäolo läksykerhoissa onkin jo itsessään arvokasta. Läksykerhoissa halutaan tehdä oppimisesta hauskaa - asioita opetellaan myös erilaisten pelien ja leikkien avulla. 

Läksykerhojen yhteystiedot saat alueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöltä.

Asumisapu

Ihmiset muuttavat Suomeen eri puolilta maailmaa erilaisista syistä.  Osa tulee Suomeen turvapaikanhakijana tai kiintiöpakolaisena.  Erityisesti pakolaisena maahan saapuvalle ihmiselle uusi asuinympäristö voi tuntua aluksi vieraalta monella tavalla. Vapaaehtoisena autat uutta tulijaa asettumaan uuteen kotiin ja tutustumaan asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.

Apuna voit olla esimerkiksi opastamassa pesuvuoron varaamisessa pyykkituvasta ja erilaisten kotitalouden koneiden ja laitteiden käytössä. Yhtä hyvin apua voi kaivata lähikaupassa asiointiin, uusiin ruokatuotteisiin ja pakkauksiin tutustumiseen tai roskien lajitteluun. Punaisen Ristin vapaaehtoiset organisoivat paikkakunnilla myös vaate-, lelu-, huonekalu-, ja kodinelektroniikan keräyksiä.

Asumisapu on lyhytkestoista toimintaa, jota tarvitaan esimerkiksi silloin, kun paikkakunnalle saapuu pakolaisryhmä. Osastolaisena voit ottaa yhteyttä kunnan pakolaistyön koordinaattoriin ja tiedustella häneltä tarvetta asumisavulle, sillä asumisavun tarpeen kartoittaa kunnan viranomainen.
 

Leiritoiminta

Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoiset järjestävät monikulttuurisia perheleirejä kesäisin piirin työntekijän avustuksella. Leirin aikana nautitaan suomalaisesta kesästä yhdessä uiden, saunoen, grillaten, pelaten ja ulkoillen.
 
Leirillä tutustutaan suomalaiseen luontoon sekä opitaan ensiavun perusteet ja harjoitellaan toimimista erilaisissa hätätilanteissa. Samalla on mahdollisuus tutustua muihin hiljattain Suomeen muuttaneisiin perheisiin, jotka asuvat lähellä omaa kotia.
 
Vapaaehtoiset suunnittelevat itse ohjelman ja toimivat leirillä ohjaajina. Leirin järjestämisessä onkin otettava huomioon monia asioita ja riittävästi järjestäjiä tarvitaan huolehtimaan esimerkiksi ruokailuista, uinninvalvonnasta, aktiviteeteista ja kuljetuksista.
 
Leirin voi järjestää yhteistyössä lähialueen muiden osastojen tai vaikka kunnan kanssa. Jos kiinnostuit leiritoiminnasta, ota yhteyttä oman alueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöön.
 

Vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksissa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajan toimintaa ja kielikerhoja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa eri puolilla Suomea. Vastaanottokeskuksessa asuvat ihmiset odottavat viranomaisilta päätöstä siitä, saavatko he jäädä Suomeen asumaan. Odottavan aika on usein pitkä ja vastaanottokeskuksissa on vain vähän harrastusmahdollisuuksia. Moni voi joutua odottamaan turvapaikkapäätöstä vastaanottokeskuksessa pitkään.
 
Vastaanottokeskusten toimintaryhmien vetäjien yhteystiedot löydät alla olevista linkeistä tai saat ne oman asuinalueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöltä. Punainen Risti ylläpiyää vastaanottokeskuksia 13 paikkakunnalla: Lammi, Lahti, Tampere (yksityismajoitusyksikkö), Hämeenkyrö, Imatra, Mikkeli, Rovaniemi. Jyväskylä, Ruukki, Pori, Turku, Salo ja Kristiinankaupunki. 

 

Vapaaehtoistoiminta säilöönottokeskuksissa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset vierailevat myös Metsälän suljetussa säilöönottokeskuksessa Helsingissä, jossa ihmiset odottavat käännytystä Suomesta tai joiden maahantuloreittiä tai henkilöllisyyttä halutaan selvittää lisää. Säilöönottokeskus on suljettu laitos, josta ei voi poistua.
 
Punaisen Ristin vapaaehtoisvierailuilla keskustellaan ja pelataan pelejä säilöön otettujen ihmisten kanssa.  Mukaan toimintaan pääset ilmoittautumalla perehdytyskurssille, joita järjestetään uusille vapaaehtoisille.
 

Perusta oma toimintaryhmä

Punaisen Ristin monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta vaihtelee alueellisesti. Kaikilla paikkakunnilla ei ole kaikkia toimintamuotoja, koska työtä tekevät vapaaehtoiset. Jos olet innokas ja rohkea, voit houkutella kavereita avuksesi ja perustaa haluamasi Punaisen Ristin toimintaryhmän omalle paikkakunnallesi. Siihen saat apua oman alueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöltä.
 
Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia organisoimaan vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa asuville ihmisille eri paikkakunnilla. Punainen Risti hallinnoi vastaanottokeskuksia yhdeksällä paikkakunnalla: Lammilla, Mänttä-Vilppulassa, Siuntiossa, Rovaniemellä, Kemissä, Turussa, Punkalaitumella, Kristiinankaupungissa ja Ruukissa.

Joissakin vastaanottokeskuksissa Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa jo onkin, mutta toisaalla odotellaan vielä oikeiden vapaaehtoisten löytymistä. Uskallatko sinä ottaa haasteen vastaan? Apua toiminnan aloittamiseen saat oman alueesi monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilöltä.

Tule mukaan rasisminvastaiseen toimintaan

Punaisen Ristin tehtävänä on vaikuttaa syrjinnän ja eriarvoistumisen kehityskulkuun sekä puolustaa niitä, joiden ääni on yhteiskunnassamme heikoin. Punaisen Ristin tehtävänä on kasvattaa lapsista erilaisuutta hyväksyviä aikuisia ja toimia erilaisia maailmankuvia ja näkemyksiä yhdistävänä sillanrakentajana.
 
Suomen Punainen Risti tekee työtä yhteiskunnassamme esiintyvää rasismia ja syrjintää vastaan, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet elää Suomessa ja olla mukana rakentamassa yhteistä hyvinvointiamme. Näkyvä työmuoto on rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa järjestettävä rasisminvastainen kampanja.

Punaisen Ristin rasisminvastainen toiminta on kuitenkin muutakin - pitkäjänteistä Punaisen Ristin arvojen puolustamista sekä rasistiseen käyttäytymiseen puuttumista arjen teoissamme.Tule mukaan suunnittelemaan rasisminvastaista ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa tai oletko kiinnostunut kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoiminnasta Suomen Punaisessa Ristissä? Ota yhteyttä oman alueesi yhteyshenkilöön.

Sinä voit myös olla mukana rakentamassa aktiivista oppilaitosyhteistyötä paikkakunnallasi, jonka yhtenä osana moniarvoisuuteen kasvattavat kouluvierailut ja aamunavaukset sekä pakolaisuutta ja sodan oikeuksia käsittelevät työpajat ovat. Katso lisätietoja SPR:n oppimateriaaliportaalista.