Sinustako Punaisen Ristin kouluttaja?

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Kouluttajapäivät tammikuussa 2020."

Punainen Risti tarjoaa jäsenilleen ja toiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille monipuolisesti maahanmuuttajia ja pakolaisia tukevaan vapaaehtoistoimintaan valmentavia koulutuksia. Koulutustarjonnassa pyritään huomioimaan eri tehtävissä ja rooleissa toimivat vapaaehtoiset. 

Miksi ja mihin Punainen Risti tarvitsee vapaaehtoiskouluttajia?

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, että ihmiset osaavat auttaa toisiaan? Että arki on entistä turvallisempaa? Jos vastaat kyllä - tule kouluttajaksi Punaiseen Ristiin, joka on maan suurimpia koulutusjärjestöjä. Valmennamme sinut vetämään peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin muillekin kansalaisille. Tästä löydät perustiedot kouluttajan roolista ja tehtävistä Suomen Punaisessa Ristissä. 

Suomen Punaisen Ristissä vapaaehtoiskouluttajat järjestävät peruskoulutusta järjestön omille vapaaehtoisille ja myös järjestön ulkopuolisille tahoille. Kouluttajina toimivat piirin tai osaston valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat henkilöt. Kouluttajat saavat tehtäväänsä valmennuksen, jossa painotetaan kunkin toimialan sisällöllisen osaamisen lisäksi myös järjestön arvojen ja toiminnan periaatteiden tuntemista sekä henkilökohtaisten kouluttajataitojen kehittämistä. Kouluttajan tehtävä edellyttää kiinnostusta toimia ihmisten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia ja ohjata oppimista, motivoida ja innostaa. Lisäksi edellytetään vähintään 18 vuoden ikää sekä oman toimialan peruskurssin suorittamista, tässä tapauksessa Kotoutumisen tukena -koulutusta.

Miten kouluttajaksi hakeudutaan?

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta. Piiritoimiston koulutus- tai ohjelmavastaavan kanssa sovitaan koulutuspolusta ja sovitaan samalla tarkemmin tulevista tehtävistä. Kouluttajakoulutus koostuu etä- ja lähijaksoista sekä opetusnäytteestä (=ohjattu opetusharjoitus). Kouluttajakoulutuksen osiot toteutuvat vuosittain samoina ajankohtina.

Maahanmuuttotyön koulutukset

Kouluttajakoulutuksen maahanmuuttotyön sisältöosa (ent. monikultturisuussisältöosa) on erikoistumiskoulutus Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajille. Koulutuksessa painottuvat koulutuslinjakohtainen sisällöllinen osaaminen ja kouluttajataitojen kehittäminen. Kouluttajakoulutuksen maahanmuuttotyön sisältöosan suorittaneet kouluttajat voivat kouluttaa maahanmuuttotyön koulutuksia, esim.:

  • Kotoutumisen tukena. Koulutuksessa käsitellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevassa vapaaehtoistoiminnassa. Kesto 3h.
  • Paperittomat ja Punainen Risti. Koulutuksen ydin on tehostaa Punaisen Ristin valmiutta toimia paperittomien parissa ja lisätä osallistujien pohjatietoja paperittomuudesta. Kesto 3h.
  • Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki. Koulutuksen tavoitteena on mm. lisätä vapaaehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista eli kiintiöpakolaisista ja koulutuksen avulla vapaaehtoiset saavat valmiuksia toimia pakolaisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. Kesto 2h
  • Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksessa käsitellään yhdenvertaisuutta, normeja, vuorovaikutustilanteita sekä saavutettavuutta. Tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Kesto 2h.

Sinustako Punaisen Ristin kouluttaja?

Kouluttajakoulutukseen voivat hakeutua osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat henkilöt. Kouluttajilta edellytetään Punaisen Ristin toiminnan periaatteiden ja yhteiskunnallisen roolin tuntemista. Piiritoimiston koulutus- tai ohjelmavastaavan kanssa täytetään opintosuunnitelma hakemuksen yhteydessä.

Kouluttajakoulutuksen maahanmuuttotyön sisältöosa järjestetään seuraavan kerran Helsingissä 25.3.2023. Kysy lisätietoja oman alueesi piiritoimistosta.

Kaikki tulevat koulutukset löytyvät Oma Punainen Risti -sivustolta: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents?eventtype=6&isOnline=-1