Yhteistyöverkostot

Suomen Punainen Risti toimii viranomaisten tukena yhteistyössä verkostojen, eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Vastuu maahanmuuttajien kotoutumisesta on valtiolla ja kunnilla, joilla on siinä säädetyt tehtävänsä. ​

Punainen Risti on mukana monissa verkoissa niin paikallisella (osastot), alueellisella (piirit) kuin valtakunnallisella (keskustoimisto) tasollakin. Verkostoissa toimimisesta on suurta hyötyä maahanmuuttotyön yhteistyön tiivistymisen ja yhteisen suunnittelun aikaansaamiseksi.