Koulujen uutiskirje

Nälkäpäivä lähestyy, ja kuten tiedämme, avun tarve on Haitin maanjäristyksen ja Afganistanin tilanteen vuoksi valtava. Uutiskirjeessä on tietoa siitä, kuinka toteuttaa Nälkäpäivä-keräys omassa koulussa, sekä mistä löytyvät tuoreet Nälkäpäivä-oppimateriaalit. Lisäksi kannustamme kaikkia ottamaan oman oppilasryhmänsä kanssa käyttöön rasisminvastaiset toimintaohjeet ja muistutamme, että Nuorten turvataloilta voi saada apua muun muassa unirytmitykseen.

Suomenkielinen kirje: https://app.eloqua-mail.redcross.fi/e/es?s=606355352&e=106793&elqTrackId...

Ruotsinkielinen kirje: https://app.eloqua-mail.redcross.fi/e/es?s=606355352&e=106796&elqTrackId...