Aurajoen rannalla jaettiin Suomen Punaisen Ristin huomionosoituksia pitkään toimineille vapaaehtoisille

Anna Tenho SPR
Kuvaaja: Anna Tenho SPR
"Kultaisen ansiomitalin saaneet."
Sirpa Lehtimäki SPR
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki SPR
"Hopeisen ansiomitalin saaneet."
Sirpa Lehtimäki SPR
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki SPR
"Pronssisen ansiomitalin saaneet."
Anna Tenho SPR
Kuvaaja: Anna Tenho SPR
"Leena Siromaa ja Petri Taimén saivat ensiavun huomionosoituksen. Ojentamassa SPR Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila."
Anna Tenho SPR
Kuvaaja: Anna Tenho SPR
"Vuoden osasto 2020 -palkinnon vastaanotti Turun osaston puolesta osaston hallituksen jäsen Petri Raita. "

Forum Marinumissa järjestetyssä SPR Varsinais-Suomen piirin mitalinjakotilaisuudessa jaettiin kultaisten, hopeisten ja pronssisten ansiomitalien lisäksi ensiavun huomionosoitus ja Vuoden osasto 2020 -palkinto.

Tasavallan presidentti myöntää Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille kultaisen ansiomitalin 30 vuoden, hopeisen 20 vuoden ja pronssisen 10 vuoden aktiivisesta vapaaehtoistoiminnasta osastojen hakemusten perusteella.

Koronaepidemiasta johtuen 25.8.2021 järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin vuonna 2020 ja 2021 myönnetyt ansiomitalit. Mitalinsaajia oli yhteensä 106 henkilöä, joista kaikki eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen. Terveysturvallisuus huomioiden juhlakahvit nautittiin ulkona, jonka jälkeen mitalit luovutettiin Forum Marinumin venekatoksessa. Mitalinsaajat liitteenä.

SPR Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila onnitteli ja kiitti mitalinsaajia.

-Olette tuoneet iloa, toivoa ja onnellisuutta monen ihmisen elämään. Vuosikymmenten aikana teillä on varmasti ollut monta lähtöä erilaisiin auttamistehtäviin, tiivisti Mannila puheenvuorossaan.

Ensiavun huomionosoitus

Leena Siromaa ja Petri Taimén vastaanottivat tilaisuudessa Suomen Punaisen Ristin ensiavun huomionosoituksen tunnustuksena esimerkillisestä ja ansioituneesta ensiavun antamisesta.

Vuoden osasto -palkinto

Vuoden osasto 2020 -palkinnon sai SPR Turun osasto. Piiritoimisto jakoi tunnustuksen osastolle, joka on toiminut aktiivisesti vapaaehtoistunteja säästelemättä piirin kokonaisvalmiuden sekä alueellisen valmiuden kehittämiseksi, alueen osastojen valmiuksien parantamiseksi, toiminut uusien järjestelmien käyttöönoton mahdollistajana ja viranomaisten tukena monenlaisissa tehtävissä. Palkinnon vastaanotti tilaisuudessa Turun osaston puolesta osaston hallituksen jäsen Petri Raita.

Lämpimät onnittelut kaikille!

Lisätiedot SPR Varsinais-Suomen piiri, järjestöpäällikkö Sirpa Lehtimäki

sirpa.lehtimaki@redcross.fi / 040 5421421