Liiderit

Liiderit on osaston aivan uusi toimintaryhmäkonsepti, jossa uusia vapaaehtoisjohtamisesta, viestinnästä ja järjestötoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia perehdytetään erilaisin keinoin ja aina todella käytännöillisesti järjestön toimintaan niin paikallisella, piirin kuin kansallisellakin tasolla. 

Ryhmän tavoitteena on luoda osastolle osaavien tekijöiden resurssivaranto, josta vapaaehtoiset voivat ponnahtaa vastuullisiin vapaaehtoistehtäviin lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi. 

Ryhmän toiminnassa hyödynnetään monia erilaisia työskentelytapoja (jamit, vierailut, kampanjasuunnittelut ja -toteutukset, jne.). 

Ensimmäisen vuoden "rookiet" aloittavat vuoden tammikuussa johdantokurssilla osaston johtamiseen ja viestintään ja tapaavat kevät- ja syyskauden noin kerran kahdessa viikossa, joista joka toinen kerta on tutustumista toimintaan ja joka toinen kerta toiminnan totetuttamista liiderien kanssa. Sen jälkeen valmiit liiderit tapaavat noin kerran kuussa suunnitellen ja toteuttaen toimintaa sekä jakaen ajankohtaisia tehtäviä ryhmäläisten kesken. 

Voit osallistua toimintaan juuri sen verran kuin sinulle itsellesi sopii, mutta säännöllisestä osallistumisesta saat sähköisen osaamismerkin vuoden lopussa (mikäli sellaisen tekijä löytyy ryhmästä!). 

Tule mukaan tekemään ryhmästä vuoden huikein menestystarina! Liity ryhmään Omassa ja pysy kuulolla ryhmän tapahtumista!