SPR Hämeen piriin suositus terveysturvallisuuden huomioimiseen vapaaehtoistoiminnassa

Eeva Anundi
Kuvaaja: Eeva Anundi

Hämeen piirin alueen osastojen toivotaan ottavan huomioon viranomaisten ohjeiden

lisäksi tämä suositus syksyn 2021 toiminnassa.

Korona 2021 kansiosta löydät päivitetyt ohejeet ja suositukset  https://rednet.punainenristi.fi/node/59596