Starttirahaa syksyn toiminnan käynnistykseen

Koronalla on ollut monenlaisia vaikutuksia osastojen toimintaan ja toiminnan käynnistäminen voi olla erilaista, kun aiempina vuosina.Piiri haluaa tukea osastojen toiminnan käynnistelyä myöntämällä hakemuksesta ”syksyn starttirahaa” 300 € / osasto 

Tukea voi hakea 30.9.2021 mennessä, hakemuslomake löytyy liitteenä. Hakemukseen tulee vapaamuotoisesti kuvailla starttirahan käyttökohde. Aihetta ei ole tarkasti rajattu, joten vain mielikuvitus on rajana, mikä olisi tepsivä keino saada toimintaa käyntiin ja uusia vapaaehtoisia sekä konkaritoimijoita takaisin toimintaan. Kaikki piirin toimialaihmiset ovat käytettävissänne ideoinnin tukena ja sparrauskaverina.  

Hakemukset tulee lähettää syyskuun loppuun mennessä osoitteeseen marjut.valimaa@redcross.fi tai paperiversiot SPR Hämeen piiri, Marjut Välimaa, Rongankatu 11 C 83, 33100 Tampere. 

Tukien maksaminen aloitetaan elokuun puolessa välissä. 

Muistutuksena myös mahdollisuus hakea keskustoimistosta Lähi-Tapiolan tukea (300 €). Tukea voi hakea 15.10.2021 mennessä vapaaehtoisten / kansalaisten hyvinvointia ja jaksamista tukemaan. Lisätietoja ja päivitetyt ohjeet löydät täältä https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus tai keskustoimistosta järjestökehityskoordinaattori Maija Erpestadilta (maija.erpestad@redcross.fi, 040 626 5370).