Ystäväyhdyshenkilöiden kuukausi info

7.9.2021 13:07 - 7.12.2021 16:00
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kokoukset
Järjestäjä: 

Ystäväyhdyshenkilöille, ystävävälittäjille ja toimintaryhmien vetäjille tarkoitettu info Teamsin välityksellä.

Tule kuulemaan ajankohtaisimmät asia ja jakamaan parhaat käytännöt.

Tavataan Teams-linjoilla klo 13-14. ti 7.9. ti 5.10. ti 2.11. ti 7.12.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIxZGIwM2ItZjYyZ...