Humanitaarinen oikeus

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä kuuluu Punaisen Ristin perustehtäviin. 

Pääosin sopimukset suojaavat niitä, jotka eivät osallistu vihollisuuksiin: siviilejä sekä haavoittuneita ja antautuneita sotilaita. Ne myös rajoittavat sodankäyntitapoja ja aseiden käyttöä.

Humanitaarisen oikeuden perustan muodostavat vuonna 1949 solmitut Geneven sopimukset ja niiden kolme lisäpöytäkirjaa vuosilta 1979 ja 2005. Kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan Geneven sopimusten antamaa suojaa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa sodan oikeussäännöistä sekä Punaisen Ristin toiminnasta konfilktien keskellä.

Jos sinulla on kysyttävää humanitaarisesta oikeudesta tai tarvitset asiantuntijalausuntoa, otathan meihin yhteyttä: 

  • Suomen Punainen Risti, Savo-Karjalan piiri: saka.osastontuki(a)punainenristi.fi / 0400 - 158 390 (arkisin 9.00 - 15.00)
  • Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto: humanitaarinenoikeus(at)punainenristi.fi / vaihde: 020 701 2000 (arkisin klo 8.30–16.00)