Henkinen tuki

SPR
Kuvaaja: SPR

Tukena ja apuna järkyttyneille ihmisille?

Auttamistilanteissa ammattiauttajat ja viranomaiset keskittyvät henkeä pelastaviin toimenpiteisiin. Yhä useammin tarvitaan vapaaehtoisia tukemaan ja auttamaan fyysisesti loukkaantumattomia uhreja, omaisia ja silminnäkijöitä sekä antamaan henkistä tukea. Piiri ja osastot järjestävät henkisen tuen koulutusiltoja, peruskursseja ja jatkokoulutusta. Näissä koulutuksissa saat tietoa kriiseistä, kriisireaktioista, selviytymisestä ja kuinka voit auttaa läheistäsi ja itseäsi. Koulutusten ajankohdat löydät koulutuskalenterista tai Oma Punainen Risti sivuilta. Järjestämme henkisen tuen koulutusta myös yrityksille ja yhteisöille sopimuksen mukaan.

Henkisen tuen valmiusryhmät Savo-Karjalan alueella

Henkisen tuen ryhmiä toimii Ylä- Savon, Sisä-Savon, Keski-Karjalan, Pielisen-Karjalan Kuopion-, Varkauden ja Joensuun alueilla. Henkisen tuen valmiusryhmät tarjoavat apua muutaman ensimmäisen vuorokauden aikana. Ryhmän jäsenet ovat pääosin maallikoita, jotka ovat saaneet henkisen tuen koulutuksen. Ryhmän tehtävänä on toimia erilaisissa tilanteissa henkisen ensiavun antajina viranomaisten tukena.

Ryhmää voidaan hälyttää aina kun on tarvetta henkiselle tuelle, esimerkiksi onnettomuuden uhrien ja heidän omaisten tukemiseen tai kadonneen ihmisen etsintöihin omaisten tueksi. Ryhmän voi hälyttää yksittäisten ihmisten tukemisen lisäksi suuremman väestöryhmän avuksi esimerkiksi suuronnettomuuksissa.

Ryhmissä toimii vapaaehtoisina eri ikäisiä naisia ja miehiä, joita yhdistää halu auttaa. Pääsyvaatimuksena ryhmään ovat tavallisen ihmisen vuorovaikutustaidot, hyvä stressinsietokyky sekä valmius joustavaan ja äkilliseen toimintaan. Ryhmäläisen tulee käydä henkisen tuen peruskurssi sekä mielellään myös ensiapu 1- kurssi. Mikäli olet kiinnostunut haasteellisesta ja antoisasta vapaaehtoistehtävästä, ole yhteydessä piiritoimistoon.