Päivitetty SPR Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan suositus ja suunnitelma paluusta normaaliin vapaaehtoistoimintaan

Katso päivitetty suositus 11.8.2021 julkaistusta uutisesta. 

Seuraava vapaaehtoistoiminnan suositus on voimassa toistaiseksi

Toimimme vaiheen 2 mukaisesti eli esimerkiksi kaikki vakiintuneet toimintaryhmät, joissa henkilöt eivät vaihdu, voivat kokoontua. Katso alempana ohjeet turvalliseen kokoontumiseen ja suositus muuhun toimintaan.

Tarkista rajoitukset osoitteesta: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

Kokoontumissa tulee huolehtia suojautumisesta sekä sisä- että ulkotiloissa THL:n suosituksen mukaisesti:

 • kasvomaskien käyttö (koskee 12 vuotta täyttäneitä)
 • käsihygienia
 • turvavälit (vähintään 2 metriä)

Jokaisella harrastuskerralla on kirjattava ylös läsnä olleet. Katso lisää ohjeita esimerkiksi: OKM:n ja THL:n yhteisen ohjeen kohta 7.

Punaisen Ristin auttamistoiminta eli viranomaispyynnöt, koronarokotusten avustamistehtävät, kotimaan apu, ruokajakelu ja muu näihin rinnastettava toiminta jatkuu.

*******

Vaiheittainen siirtyminen normaaliin vapaaehtoistoimintaan

Koronatilanteen hellittäessä vapaaehtoistoiminnassa voidaan siirtyä vaiheittain normaalitoimintaan. Osastojen on tärkeää seurata Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotusta ajankohtaisesta koronatilanteesta osoitteessa: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

Vaihe 1 Rajoitettu ryhmätoiminta

Kaikki vakiintuneet toimintaryhmät, joissa henkilöt eivät vaihdu, voivat kokoontua enintään yleisötapahtumarajoitusten sallimissa rajoissa.

Vaihe 2 Ryhmätoiminta ja rajoitettu avoin toiminta

Vakiintuneiden toimintaryhmien lisäksi 4.6.2021 alkaen voidaan avata osastojen avoin toiminta ja toimintakeskukset seuraavin rajoituksin:

 • Läsnä voi samanaikaisesti olla enintään sen verran ihmisiä, että turvavälit voidaan taata.
 • Tilaisuudessa tulee huolehtia suojautumisesta sekä sisä- että ulkotiloissa:         
  -kasvomaskien käyttö (koskee 12 vuotta täyttäneitä)
  -käsihygienia
  -turvavälit (vähintään 2 metriä)
  -lyhyt (15 min) kahvihetki tms. tulee toteuttaa turvavälein 2–3 henkilön pienryhmissä.
   
 • Suojautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli vapaaehtoiset kohtaavat tilaisuudessa useita eri henkilöitä.
 • Osallistujien nimet ja puhelinnumerot tulee kerätä, jotta heidät voidaan mahdollisessa altistumistilanteessa tavoittaa.

Vaihe 3 Normaaliin vapaaehtoistoimintaan siirtyminen

SPR Varsinais-Suomen piiri tiedottaa vaiheeseen kolme siirtymisestä erikseen.
Vaiheeseen kolme siirtyminen on ajankohtaista, kun esimerkiksi kokoontumisrajoitukset on poistettu ja yleinen rokotuskattavuus on riittävä.

Mikäli vapaaehtoistoiminnan suositus tai vaiheittainen siirtyminen normaaliin vapaaehtoistoimintaan herättävät kysymyksiä, olettehan yhteydessä:

SPR Varsinais-Suomen piiri
Tommi Virtanen, valmiuspäällikkö, tommi.virtanen@punainenristi.fi  / 0400 127152
Minna Rautanen, ohjelmapäällikkö, minna.rautanen@punainenristi.fi  / 040 5835735
Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja, kalle-pekka.mannila@punainenristi.fi / 050 3129421