Ensihuolto ja henkinen tuki

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, jonka vapaaehtoiset auttavat vuosittain lukuisissa äkillisissä onnettomuustilanteissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Käytännössä kaikki järjestön toimintamuodot ovat osa valmiuttamme auttaa. Pidämme yllä ja kehitämme auttamisvalmiutta harjoituksin ja koulutuksin. Koko Varsinais-Suomen kattava osastoverkko ja osastojen välinen yhteistyö mahdollistaa nopean avustamisen. 

Auttamistilanteissa ensisijassa keskitytään henkeä pelastaviin toimenpiteisiin. Toimijat onnettomuuteen hälyttää hätäkeskus. Viranomaisten ja ammattiauttajien lisäksi tarvitaan vapaaehtoisia tukemaan ja auttamaan fyysisesti loukkaantumattomia uhreja, omaisia ja silminnäkijöitä antamalla heille henkistä tukea tai vakavimmissa tilanteissa ensihuoltoa. 

Kotimaan apu

Katastrofirahastoon kerättyjen varojen turvin voimme antaa apua esimerkiksi tulipalojen ja muiden äkillisten tilanteiden uhreille välttämättömiin tarpeisiin. Materiaaliavun lisäksi apu voi olla myös esimerkiksi neuvontaa, talkooapua tai henkistä tukea. Apu käynnistyy aina osaston toimenpiteenä. Lisätietoa SPR Varsinais-Suomen piiri 0207 01 2400.

Käytännön tukea, psykologista ja sosiaalista tukea

Ensihuolto on toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea äkillisessä onnettomuudessa, muussa häiriötilanteessa tai välittömästi sellaisen jälkeen. Ensihuoltoa voi antaa myös viranomainen.

Ensihuolto pyrkii huolehtimaan erityisesti fyysisistä, psyykkisistä ja aineellisista perustarpeista ja siten tukemaan ihmisten selviytymistä. Ensihuollon toimintamuotoja ovat muun muassa vaatetuksen, muonituksen ja hätämajoituksen järjestäminen. Ensihuolto on osa sosiaalitoimen psykososiaaliseen tukeen liittyvää viranomaistehtävää. Vapaaehtoistoiminnalla tuetaan ja täydennetään viranomaisten johtamaa toimintaa.

Oletko kiinnostunut ensihuoltotoiminnasta ja ehkä kurssien jälkeen myös hälytysryhmässä toimimisesta? Ensihuoltoa ja henkistä tukea voi harrastaa paikallisissa toimintaryhmissä.

Henkisen tuen hälytysryhmät

Varsinais-Suomessa jokaisella seutukunnalla toimii SPR:n henkisen tuen hälytysryhmä. SPR Varsinais-Suomen piirin alueella on neljä Henkisen tuen hälytysryhmää: Loimaan, Salon ja Turun seudulla, sekä Vakka-Suomessa. Ryhmät koostuvat tehtäviin kouluttautuneista osastojen vapaaehtoisista, mutta ne toimivat piirin koordinoimina ryhmänä. Lisäksi Turunmaan piiri koordinoi alueellaan toimivaa ruotsinkielistä ryhmää. Ryhmät toimivat viranomaisten hälyttämänä sosiaalipäivystyksen ohjauksessa, ja niiden tehtävänä on olla järkyttyneiden ihmisten tukena ja apuna erilaisissa onnettomuustilanteissa. Ryhmissä toimii vapaaehtoisina eri-ikäisiä naisia ja miehiä, joita yhdistää halu auttaa. Pääsyvaatimuksena ryhmään ovat tavallisen ihmisen vuorovaikutustaidot, hyvä stressinsietokyky sekä valmius joustavaan ja äkilliseen toimintaan. Ennen hakua ryhmän toimintaan henkilön tulee käydä henkisen tuen peruskurssi. Mikäli olet kiinnostunut haasteellisesta ja antoisasta vapaaehtoistehtävästä, ota yhteyttä.

Henkisen tuen toiminnasta voit lukea lisää täältä.

Lisätietoa ensihuollosta ja henkisen tuen toiminnasta SPR Varsinais-Suomen piirissä: valmiuspäällikkö Tommi Virtanen tommi.virtanen@redcross.fi ja ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto tuija.hongisto@redcross.fi