Myanmarin hätäapukeräys Raumalla

Myanmarin humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi Rauman osasto pyytää lähettämään rahaa seuraaville tileille tai lahjoittamaan rahaa kirpputorin kassoilla oleviin keräyslippaisiin:

Suomen Punaisen Ristin keräys tukee Myanmarin Punaisen Ristin vapaaehtoisten toimintaa. Vapaaehtoiset esimerkiksi auttavat ambulanssikuljetuksissa ja ensiapupisteissä ympäri maata. Lahjoituksilla tuetaan myös ilmaisia klinikoita yhteisöissä, joissa ihmiset eivät muutoin pääsisi terveydenhoitoon.

Poliittinen kriisi, köyhyys ja korona aiheuttavat maassa kolminkertaista ahdinkoa, jota monsuunikausi pahentaa entisestään. Koronavirus on aiheuttanut valtavia taloudellisia vaikeuksia Myanmarissa. Tuhannet ihmiset ovat menettäneet toimeentulonsa, perustarvikkeiden hinnat ovat nousussa ja monen on vaikea päästä peruspalveluihin, kuten heikosti toimivaan terveydenhuoltoon. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat kaupunkien köyhimmillä alueilla asuvat ihmiset. Punainen Risti jakaa ruoka-apua sekä käteisavustuksia, joilla ihmiset voivat ostaa perustarvikkeita ja tukea näin paikallista taloutta.

Punaisen Ristin toimintaa ohjaavat inhimillisyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteet. Myanmarin Punainen Risti on maan suurin humanitaarinen toimija, ja ainoita toimijoita, jolla on jatkuva pääsy apua tarvitseviin yhteisöihin. Yli 2 000 Myanmarin Punaisen Ristin kouluttamaa vapaaehtoista auttaa ensiapupisteissä ympäri maata. Helmikuusta lähtien apua on saanut jo lähes 4 000 ihmistä. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli myös koronan ennaltaehkäisyssä ja rokotuskampanjassa.

Punainen Risti varautuu pitkittyvään kriisiin

Kansainvälisen Punaisen Ristin Myanmar-hätäapuvetoomuksen tavoitteena on vastata 236 000 ihmisen humanitaarisiin tarpeisiin vuoden aikana. Punainen Risti varautuu kriisin pitkittymiseen lisäämällä sekä välitöntä apua että pitkäkestoista tukea Myanmarissa. Tulevina kuukausina Myanmarin Punainen Risti vahvistaa ensiavun ja perusterveydenhuollon palveluitaan sekä lievittää perheiden ruokapulaa ja köyhyyttä esimerkiksi tukemalla elinkeinoja.
Monsuunikauteen varaudutaan sijoittamalla avustustarvikkeita alueille, joilla syklonit ja tulvat voivat vaikeuttaa elämää entisestään. Vuosina 2000–2019 Myanmar oli yksi kolmesta maasta, johon äärimmäiset sääilmiöt eniten vaikuttivat.

Suomen Punainen Risti on tukenut pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Myanmarissa. Työllä on parannettu ihmisten terveyttä ja kehitetty valmiutta, mikä on auttanut nykyiseen kriisiin vastaamisessa. Työtä ovat tukeneet ulkoministeriö, Euroopan Unioni ja lahjoittajat. Tällä hetkellä apu keskittyy koronan ennaltaehkäisyyn.