Voimaantumiskahvila Multamäessä 23.5.2021

Voimaantumiskahvilaan 23.5.2021 Multamäkeen oli kutsuttu osaston toimintaryhmien vapaaehtoisia.   Osallistujia oli ystävätoiminnasta, omaishoidon tuesta, ensiavusta, keräystoiminnasta ja hallituksesta, reilut 30 henkilöä.  Lisäksi mukaan oli saatu osaston toiminnantarkastaja puolisonsa kanssa. (jatkuu, klikkaa otsikkoa)

Koska toimintaryhmät toimivat niin erillään, tällainen yhteinen vapaamuotoinen tilaisuus koettiin tärkeäksi. Lisäksi tilaisuus oli tarpeen koronan toimintaan aiheuttamien keskeytysten vuoksi.   Kauniin sään suosiessa voitiin tutustua toisiimme ja nauttia tarjoilusta myös ulkotiloissa.  Myönteisen muistelun kortit olivat ahkerassa käytössä.  Lisäksi oli mahdollisuus tutustua Punaisen Ristin periaatteisiin.  Vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen oli saatu LähiTapiolan avustusrahaa.