Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilöiden kuukausitapaaminen

9.8.2021
17:30 - 19:00
Jenna Lehtonen
Kuvaaja: Jenna Lehtonen
"Kouluvierailulla voi olla erilaisia teemoja, minkä ympärille vierailu rakennetaan."
Tapahtuman tyyppi: 
  • Muut tapahtumat
Järjestäjä: 

Punaisen Ristin Hämeen piirin kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilöiden kuukausitapaaminen vapaan jutustelun ja teeman ympärillä. 

Syksyn ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi tulevia tapahtumia mm. Nälkäpäivän ympärille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. 

Pääset liittymään tapaamiseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkOGRmMWItZDE1Z...