Suru-uutinen Perniöstä: Piiroska on poissa

Anna Tenho
Kuvaaja: Anna Tenho
"Ritva Piironen oli loppuun asti aktiivisesti mukana osaston vapaaehtoistoiminnassa"

Punaisen Ristin vapaaehtoinen Ritva-Orvokki Piironen ”Piiroska” kuoli lähes 84 vuoden ikäisenä (1937- 2021) sairauden murtamana. Hänen elämänohjeensa oli ottaa asiat vakavasti  ja löytää elämän ilo yhdessä tekemisestä. Hän teki elämäntyönsä sosiaalityöntekijänä mutta jo 1950-luvulta alkanut vapaaehtoistoiminta piti häntä otteessaan ja hänen mielensä virkeänä ja uteliaana aina loppuun asti. Erityisesti Perniöön muuton jälkeen vuonna 1964 järjestötoiminta otti ison tilan hänen elämässään. Perniöstä hänen vaikutuksensa ulottui toki Varsinais-Suomesta koko Suomeen. Aktiivisena ja kantaa ottavana naisena hänet tunnettiin yli järjestörajojen. Hän sai toiminnastaan Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomerkin vuonna 2014.

Hän kiinnostuksensa vapaaehtoisuuteen  oli rajaton ja syntyi halusta auttaa muita ihmisiä selviämään vaikeiden tilanteiden yli. Hän osasi antaa ensiapua ja henkistä tukea tai tarjota apua sitä tarvitseville naapureille. Kriisitilanteissa hänen taitonsa kuunnella ja antaa tilaa avun tarvitsijalle kertoa oma tarinansa oli erityisen tärkeää. Omat menetykset, erityisesti oman lapsen tapaturmainen kuolema, antoivat varmasti hänelle herkkyyttä jakaa omaa osaamistaan muiden kanssa.

Nuorisotoiminta oli lähellä hänen sydäntään. Sadat nuoret Punaisen Ristin leireillä ja nuorisotapahtumissa tai Perniön Nuorisotiloissa saivat Piiroskalta tukea ja nevoja.

Hänellä oli oivallinen tapa saada muut mukaan toimintaan  energisellä ja iloisella tavallaan. Tutustuin Piiroskaan 1980-luvun loppupuolella Punaisen Ristin nuorisoleirillä, jossa hän huolehti leiriläisten ruokahuollosta. Hänelle kaikkien kohtaaminen oli sydämen asia. Tavatessamme myöhemmin eri tilaisuuksissa hänellä oli aina aikaa rupattelulle eikä hän epäröinyt antaa kriittistäkään palautetta mutta aina rakentavasti ja arvostavasti.  

Punaisen Ristin Omapaikasta Perniössä muodostui Piiroskalle varsinkin loppuaikoina tärkeä paikka. Siellä hän saattoi toteuttaa perusperiaatettaan, että jokaiselle on tärkeää tulla kohdatuksi ja kuulluksi sellaisena kuin hän on. 

Kristiina Kumpula
Pääsihteeri
Suomen Punainen Risti