Kanttia lisää -hanke antoi muutosvoimaa koronakriisin koettelemille

LähiTapiola
Kuvaaja: LähiTapiola

LähiTapiola Länsi-Suomen ja Satakuntaliiton tuella Punaisen Ristin Satakunnan piirin toteuttama Kanttia lisää -hanke polkaistiin vauhdilla käyntiin viime kesänä, kun oli selvää, että korona varjostaisi Suomen ja Satakunnan arkea vielä pitkään. Hankkeen rahoittamisessa hyödynnettiin vipuvartena LähiTapiola Länsi-Suomen aiemmin keväällä lahjoittamaa rahaa, minkä avulla Punainen Risti saattoi osallistua Satakuntaliiton koronatuen hankerahoitushakuun. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin alueen ihmisten muutoskyvyn, eli resilienssin vahvistaminen koulutuksien ja vertaisryhmien avulla.

Koronakriisin iskeydyttyä Suomeen viime vuoden keväällä LähiTapiola Länsi-Suomi ryhtyi toimeen ja lahjoitti Punaisen Ristin Satakunnan piirille 35 000 euroa paikalliseen kriisiavustustyöhön. Työn tuloksena Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat Satakunnassa yli 11 000 ruoka-annosta ja antoivat Auttavan puhelimen kautta henkistä tukea koronan koettelemille ihmisille.

LähiTapiolan lahjoitusta Punainen Risti saattoi käyttää myös vipuvartena Satakuntaliiton koronatuki (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) -rahoituksen hakemisessa. LähiTapiolan kannustamana Punainen Risti jätti hakemuksen, joka Satakuntaliitossa tunnistettiin arvokkaaksi alueen ihmisille ja Kanttia lisää -hanke lähti liikkeelle.

- Asetimme hankkeen tavoitteeksi ihmisten muutoskyvyn, eli resilienssin vahvistamisen koulutuksin ja vertaisryhmien avulla. Olimme havainneet, että monilta puuttui teknistä osaamista siirtyä koronan tuomaan etämaailmaan, minkä vuoksi yhtenä tärkeänä tavoitteenamme oli digitaitojen vahvistaminen. Koulutusten kautta osallistujat ponnistivat digiloikkaan ja siirtyivät etäkoulutusten maailmaan hämmästyttävän nopeasti, projektin vetäjä Anne-Mari Hakuni Punaisen Ristin Satakunnan piiristä kertaa hankkeen etenemistä.

Ihmisten luontaista tarvetta kohdata ja olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä pyrittiin tyydyttämään vertaisryhmien avulla.

- Vertaisryhmissä osallistujat pääsivät pohtimaan kriisin pintaan tuomia tuntemuksia ja peilaamaan niitä yhdessä muiden kanssa. Huolet olivat pohjimmiltaan samanlaisia iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ne liittyivät monesti taloudelliseen toimeentuloon, läheisten hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä yksinäisyyden kokemuksiin. Tarve kohdata ja olla kanssakäymisessä on ihmiselle hyvin vahva perustarve, Hakuni toteaa.

Kaikkiaan koulutuksia järjestettiin 19 kpl ja niihin osallistui lähes 400 satakuntalaista. Alustavien tulosten mukaan osallistujat kokivat saaneensa apua oman muutoskyvyn vahvistamisessa ja digitaitojen parantamisessa.

- Tulokset viittaisivat, että hankkeelle oli kysyntää. Osallistujien kokemuksen mukaan siitä on ollut heille hyötyä koronakriisin aikana ja näkisin, että hankkeen vaikutukset ulottuvat myös koronan jälkeiseen aikaan, Hakuni pohtii.

Myös LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula näkee hankkeen onnistuneena.

- Uskon, että hankkeen avulla alueemme nousee koronakriisistä entistä vahvempana, Aakula visioi.

Lisätietoja: Antti-Jussi Vesa, viestintäpäällikkö, LähiTapiola Länsi-Suomi, puh. 041 730 3359

Uutinen LähiTapiolan sivulla