Itsenäistymisen tuen hanke Eteenpäin

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Itsenäistymisen tuen tehtävänä on vahvistaa nuorten aikuisten arjen taitoja, yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaistaitoja sekä vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Itsenäistymisen tuen mallia kehitetään Eteenpäin-hankkeen toiminnassa.

Itsenäistymisen tuen mallissa yhdistellään digitaalisia ja kasvokkaisia menetelmiä sekä ympäristöjä. Kohderyhmänä ovat 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka.

Ammatti- ja vapaaehtoistoimintaa yhdistävässä tukimallissa nuoria ja heidän lähiyhteisöjä kohdataan kasvokkain ja digitaalisesti. Tuki on nuoren tarpeista lähtevää yksilötyötä, perhe- ja lähiyhteisötyötä, ryhmävalmennusta, vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä.

Koulutamme vapaaehtoisia tukikummeja auttamaan nuoria ja heidän lähiyhteisöjään itsenäistymisen elämänvaiheessa. Tukikummin tarjoama tuki on esimerkiksi keskustelua, arjen taitojen opettelua, ympäristöön tutustumista ja mukavaa ajanviettoa yhdessä. Tukikummi voi toimia myös itsenäistymisen tuen ryhmänohjaajana. Lisäksi kehitämme yhdessä nuorten aikuisten kanssa erilaisia vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaikuttamistyön keinoja.

Ilmoittaudu koulutukseen ja ryhdy itsenäistymisen tuen tukikummiksi!
Käy ensin Punaisen Ristin ystävätoiminnan peruskurssi, jonka jälkeen voit osallistua tukikummikoulutukseen. Koulutuksia järjestetään sekä live-koulutuksina että verkossa. Koulutukset ja ilmoittautumiset näkyvät Oma Punainen Risti -järjestelmässä:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/front.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos Jyväskylän sekä Vamos Rovaniemen nuorten palveluiden ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Länsi-Suomen piirin kanssa. Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja:
Satu Vainio
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
satu.vainio@redcross.fi / p. 0400 352 770