Yhdessä ennakoiden

LähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pitkäaikainen pääyhteistyökumppani ja on osana yritysvastuutaan tukenut Punaisen Ristin ystävätoimintaa vuodesta 2006. Kumppanuuden tarkoituksena on edistää hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa vähentämällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteistyöllä edistetään myös hyvinvointia paikallistasolla alueellista yhteistyötä tukemalla.
LähiTapiola on tukenut myös Punaisen Ristin avustus- ja tukityötä koronaepidemiassa eri puolilla Suomea. Vuonna 2020 LähiTapiola Itä & Savo lahjoittivat Savo-Karjalan piirille yhteensä 75 000 euroa koronavastaiseen työhön. Lahjoituksen avulla on pystytty tukemaan osastoja mm. koronatyössä ja viestinnän kehittämisessä. Konkreettisesti lahjoituksen avulla on pystytty auttamaan noin 5000 henkilöä ja vapaaehtoisia auttamistehtävissä on ollut noin 280 henkilöä.
- Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme tarjota kaikille turvallisempaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaakin palvelua. Haluamme tehdä kaikkemme esim. tämän vaikean koronatilanteen helpottamiseksi.
Punainen Risti on pitkäaikainen ja luotettava kumppanimme, joka pystyy toimimaan ja avustamaan suomalaisia myös poikkeuksellisten olojen keskellä. Tällaisessa yhteiskunnallisessa kriisissä odotetaan kaikilta venymistä ja haluamme osaltamme olla rakentamassa turvallisuutta ja hyvinvointia lähiyhteisöjemme arjessa, kertovat LähiTapiolan Kaisa Kaján Kuopiosta ja Mitja Piipponen Joensuusta.
LähiTapiolan tuki on ollut tärkeää myös ennen koronaepidemiaa.
LähiTapiolan tuella pystytään kouluttamaan uusia vapaaehtoisia ystävätoimintaan ja kehittämään tukipalveluita, esimerkkinä verkkoystävätoiminta.
LähiTapiola on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien Sankarikoulutusta yhdessä Punaisen Ristin kanssa. Sankarikoulutuksen tavoitteena on turvata elämää ja ehkäistä vakavia onnettomuuksia. LähiTapiola Itä on kouluttanut 1000 ja Savo 3000 viidesluokkalaista. Tänä vuonna LähiTapiola opettaa elvytystaitoja viidesluokkalaisille ja LähiTapiolan asiakkaille yhdessä Punainen Risti Ensiavun kanssa.
LähiTapiolan henkilöstö voi tehdä työajallaan vapaaehtoistyötä Punaisen Ristin toiminnan piirissä sekä luovuttaa verta säännöllisissä verenluovutustilaisuuksissa. LähiTapiola Savon ja Idän toimistot osallistuvat myös nälkäpäiväkeräykseen ja henkilöstöä on mukana erityisesti ystävätoiminnassa. Lähitapiola Savon toimiston väki on osallistunut myös SPR Kuopion osaston järjestämiin ystävänpäivän tapahtumiin. LähiTapiola Savon ja Idän suunnitelmissa on tulevaisuudessa järjestää henkilöstölle verkkoystäväkoulutusta
Kuva Petri Jauhiainen