UUTTA: Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki -koulutusmoduuli

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 1050 henkilöä vuodelle 2021. Suomi ottaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia, ja pakolaiskiintiössä painotetaan perheiden sekä vaikeassa asemassa olevien naisten ja lasten valintaa.  Suomen Punainen Risti on ollut uudelleensijoitettujen pakolaisten tukena jo 1970-luvulta lähtien. Olemme vastassa jokaista Suomen kiintiössä valittua pakolaista jo maahan saapumisen yhteydessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Punaisen Ristin osastot ovat järjestäneet aktiivisesti esimerkiksi ystäväkursseja, joiden avulla uudet tulijat saavat paikallisia ystäviä tukemaan kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat myös toimineet kuntien työntekijöiden tukena pakolaisten vastaanotossa. 

  

Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki -koulutusmoduuli on tarkoitettu pakolaisten parissa toimiville vapaaehtoisille.  Koulutuksen tavoitteena on muun muassa lisätä vapaaehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla vapaaehtoiset saavat valmiuksia toimia pakolaisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.  Kyseessä on kahden tunnin mittainen koulutus, jota monikulttuurisuuskouluttajat voivat kouluttaa.  Koulutuksen lähtövaatimuksena on Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokoulutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnasta kiinnostuneille suositellaan lisäksi maahanmuuttotoiminnan ns. peruskurssia eli Kotoutumisen tukena -koulutusta (3h) ja Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).  

 

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Punainen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös markkinoida tulevia koulutuksia!