Maailman terveyspäivä 7.4.

Maailman terveyspäivänä muistutamme kuinka vapaaehtoistoiminta vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin monin tavoin.
✅ vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden toimia omien arvojen mukaisesti
✅vapaaehtoistyössä voi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä
✅ vapaaehtoiset kokevat tulevansa kohdatuksi
✅ myös itsensä toteuttaminen edistää vapaaehtoisten hyvinvointia järjestötoiminnassa
✅ kenen tahansa jaksamista tukevat myös yhdessäolo läheisten kanssa, luonnossa liikkuminen ja lepo
Kuitenkin, vapaaehtoiset voivat kokea väsymystä, stressiä ja surua, mikä voi johtua myötätuntouupumuksesta. Myös pitkittynyt pandemiatilanne kasaa paineita.
Aika ajoin myös auttajat tarvitsevat apua. Avustustyöntekijä Riitta Merrin tarjoaa Hyvinvointia vapaaehtoistoiminnasta -podcastissaan vinkkejä siihen, miten jokainen voi pitää huolta jaksamisestaan vapaaehtoistoiminnassa. https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-185364/state-jurdcmzqhercytzr/page-185505