Kuntavaalit 13.6.: Tässä Punaisen Ristin painotuksia ja kysymyksiä keskusteluihin ehdokkaiden kanssa

On tärkeää saada järjestön ääni kuuluviin kuntavaaleissa ja sote-uudistuksessa

Kuntavaaleja siirretään koronatilanteen takia eteenpäin. Tällä hetkellä on vaalipäivä näyttäisi olevan 13.6.

Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun muassa sote-uudistuksen, hyvinvointialueiden perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittäviä teemoja keskusteluun.

Suomen Punainen Risti painottaa seuraavia asioita sekä kuntavaaleissa että sote-uudistuksen yhteydessä. Osastojen toivotaan painottavan ehdokkaille alla olevia teemoja. Tekstiin lisätään xxx tilalle oman kunnan ja oman alueen/osaston vapaaehtoisten määrän.

  1. Turvallisuus rakentuu yhteistyöstä viranomaisten ja järjestöjen kesken. Järjestöt ovat keskeinen apu onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Punaisella Ristillä ja Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on hälytysryhmissä 11 000 vapaaehtoista valtakunnallisesti ja tällä paikkakunnalla xxx sekä henkisen tuen vapaaehtoisia xxx. Kunnan turvallisuutta lisää se, miten aktiivisia kansalaisia, osaavia ihmisiä on tarvittaessa auttamassa. Osaavat ensiapuryhmät tuovat turvaa tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
  2. Järjestöjen toiminta ennalta ehkäisee sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä tarjoamalla toimijoilleen ja kuntalaisille välineitä vaikuttaa omaan ja yhteisön elämään. Osallisuus lisää tietoa päätöksenteon vaikutuksista ihmisten arkeen.  Yhteistyö viranomaisten, järjestöjen ja yksityisen sektorin välillä vahvistaa hyvinvoivaa kuntaa.
  3. Yksinäisyys on iso terveysriski. Vapaaehtoiset ystävät tapaavat yksinäisiä ja järjestävät myös ryhmätapaamisia sekä auttavat vanhuksia ja liikuntarajoitteisia ulkoilemisessa. Valtakunnallisesti ystävätoiminnassa on mukana 8 000 vapaaehtoista ja vuosittain 25 000 ihmistä saa apua yksinäisyyteensä ystävätoiminnan kautta. Paikkakunnallamme on xxx vapaaehtoista ystävää. Vapaaehtoiset tukevat myös mm. omaishoitajaperheitä ja järjestävät ruoka-apua ja osallistavaa ruokailua. Toimimiseen tarvitaan ennen kaikkea tiloja ja joskus pieniä avustuksia. Vapaaehtoistoiminnat resurssit tulee jatkossakin turvata ja järjestöjen edustajat tulee ottaa mukaan hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten tekemiseen. 
  4. Nuorilla on oikeus osallistua kunnan asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kaikista taustoista tulevilla nuorilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus osallistua. Nuoria on tärkeää tavoittaa ja kuulla myös digitaalisissa ympäristöissä. Nuorten omaehtoista toimintaa on tuettava ja oikeutta saada tarpeen mukaista apua ja tukea.

 

Kuntavaaleissa olisi hyvä muistuttaa ehdokkaita järjestötoiminnan ja edellä mainittujen asioiden tärkeydestä.

Seuraavia kysymyksiä voi esittää kaikille kuntavaaliehdokkaille:

Tunnetko kuntasi alueella toimivia järjestöjä? Oletko itse aktiivi tai jäsen?

Olisitko valmis panostamaan järjestöjen toimintaan kunnan alueella?
Miten

  • tarjoamalla edullisia/halpoja tiloja
  • lisäämällä toimijoiden rahoitusta
  • ottamalla järjestöt mukaan suunnittelemaan tuen ja toiminnan paikkoja kunnassasi

Onko mielessäsi keinoja, miten lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kuntamme päätöksiin?

Pitäisikö mielestäsi järjestöjen tietoa ja kokemusta kuulla paremmin kunnan päätöksenteossa?

Minkälaisena näet järjestöjen roolin arjen turvallisuuden vahvistajana?

  • hätäensiapu kaikille?
  • järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun
  • yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa?

Kuntien roolina on ennalta ehkäistä sosiaalisia ja terveyteen liittyviä ongelmia. Minkälaisena näet järjestöjen rooli hyvinvoinnin vahvistamisessa ja ongelmien ehkäisyssä?

Lisätietoja: Maria Viljanen, koordinaattori maria.viljanen@punainenristi.fi tai 040 5326888 (jätä soittopyyntö tarvittaessa), SPR:n keskustoimisto.