Ryhmänjohtajakoulutus, RJ99 lokakuussa 2021

Janne Körkkö
Kuvaaja: Janne Körkkö

Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutus valmistaa osallistujia toimimaan operatiivisissa tehtävissä ryhmänjohtajana. Koulutukseen valittu saa valmiuksia, varmuutta ja motivaatioita johtaa vapaaehtoisia ensiavun-, henkisen tuen tai ensihuollon tehtävissä.

Lisätietoja ryhmänjohtajakoulutuksen kohderyhmästä, pääsyvaatimuksista, hinnasta ja toteutuksesta löytyy uutisen liitteestä.

Kurssille hakijat täyttävät oheisen linkin alta löytyvän hakemuksen 30.8.2021 mennessä. Hakijalla tulee olla jo hakuvaiheessa ryhmänjohtajan ja piirin ensiapu / henkisen tuen tai ensihuollon ryhmätoiminnasta vastaavan henkilön suositus henkilön osallistumista kurssille.

Hakulinkki: https://www.lyyti.fi/reg/RJ_99.