Ensiapupäivystäjän edellytykset

Mitä EA-päivystäjältä edellytetään?

 • Punaisen Ristin jäsenyys
 • Vähintään 18 vuoden ikä (16 -vuotiaana pääsee harjoittelijaksi)
 • Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto
 • Aktiivinen osallistuminen ensiapuryhmän harjoituksiin
 • Ensiavun peruskurssi (EA1)
 • Ensipaupäivystäjän peruskurssi
 • Ensiapupäivytsyksen laatuohjeiden tunteminen ja noudattaminen
 • Järjestötuntemus (Punaisen Ristin peruskurssia suositellaan)
 • Radiopuhelin-/viestintätaidot (koulutusta suositellaan)
 • Alkusammutustaidot (suositellaan)
 • Henkisen tuen taidot (koulutusta suositellaan)
 • Vuosittaisen osaamisen varmentaminen
 • Vaitiolovelvollisuus

Tehtävät ja vastuu

Ensiapupäivystäjän tärkein tehtävä on antaa ensiapua ja neuvoa terveyttä koskevissa asioissa. Annetut koti- ja jatkohoito-ohjeet ovat tärkeitä asiakkaan toipumisen kannalta. Päivystäjän tulee myös huomioida tilanteet tai paikat, jotka saattavat aiheuttaa onnettomuuksia tai tapaturmia, ja ilmoittaa niistä eteenpäin tilaisuuden järjestäjälle.

Päivystäjä on vastuussa toiminnastaan päivystysvastaavalle, osaston yhdyshenkilölle ja sitä kautta osastonsa hallitukselle ja järjestölle. Päivystystehtävään lupautuminen on sitova. Esteen sattuessa päivystäjän tulee ilmoittaa siitä välittömästi päivystysvastaavalle tai yhdyshenkilölle.

Ensiapupäivystäjän tulee käyttäytyä asiallisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla. Hänen tulee huolehtia sekä omasta että päivystyspaikan puhtaudesta ja siisteydestä.  Päivystäjän tulee osata opastaa, missä ovat yleiset käymälät, info-pisteet, terveydenhuollon ammattilaiset ja lähin terveyskeskus. Hänen tulee tuntea Punaisen Ristin toimintamuodot ja erityisesti osastonsa toiminta. Näin hän osaa kertoa toiminnasta kiinnostuneille ja aktivoida heitä mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Harjoittelija

Ensiapupäivystyksiin voi harjoittelijana osallistua vähintään 16-vuotias henkilö, joka on suorittanut vähintään EA1-kurssin ja osoittanut tietonsa ja taitonsa riittäviksi. Hän voi käyttää päivystysliiviä järjestötunnuksella ja hänellä tulee olla nimineula rintapielessä.