Päivi Vuorimaa Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajaksi

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus on 16.3.2021 pidetyssä kokouksessa nimittänyt piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi KTM Päivi Vuorimaan.

Hän toimii tällä hetkellä Vakuutustiedon Kehittämissäätiön toiminnanjohtajana, sekä yrittäjänä johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen alueella.

Päivi Vuorimaalla on kokemusta eri järjestöistä sekä työsuhteisena, että luottamushenkilönä.  Hän on toiminut aiemmin mm. Suomen Strategisen Johtamisen Seuran toiminnanjohtajana ja ProCom ry:n koulutuksesta ja kehittämisestä vastaavana johtajana.

Johtaja- ja esihenkilökokemusta hänellä on parikymmentä vuotta sekä monipuolinen käytännön kokemus toiminnan, talouden, henkilöstön ja verkostojen johtamisesta.

Päivi Vuorimaa aloittaa toiminnanjohtajan tehtävissä 3.5.2021

 

Päivi Vuorimaa är vald till verksamhetsledare för Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt

Helsingfors och Nylands distrikts styrelse har på sitt möte 16.3.2021 valt ekonomiemagister Päivi Vuorimaa till distriktets nya verksamhetsledare.

Hon arbetar för närvarande som verksamhetsledare för Vakuutustiedon Kehittämissäätiö samt som företagare inom utvecklandet av ledarskap och arbetslag.

Päivi Vuorimaa har erfarenhet av organisationer, både som arbetstagare och förtroendevald. Hon har tidigare fungerat som verksamhetsledare för Suomen Strategisen Johtamisen Seura och som direktör med ansvar för utbildning och utveckling vid ProCom rf.

Päivi har tjugo års erfarenhet av förmanskap och ledarskap och en mångsidig praktisk erfarenhet av att leda verksamhet, ekonomi, medarbetarlag samt nätverk

Päivi Vuorimaa tillträder 3.5.2021.

****

Lisätietoja: Piirin hallituksen puheenjohtaja Jouni Pousi, puh. 050 472 3014
För mera information, kontakta: Distriktsstyrelsens ordförande Jouni Pousi, tfn 050 472 3014