Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus koulutusorganisaatio WinNovalle

Suomen Punaisen Ristin piirit myöntävät rasisminvastaisella viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yhteisöille, yrityksille tai yksittäisille henkilöille, jotka toiminnallaan edistävät inhimillisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Punaisen Ristin Satakunnan piiri myönsi viime vuonna Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalle, joka järjestää toisen asteen ammatillista
perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta.

Vuosi sitten tunnustuksen jakaminen sai kuitenkin jäädä, kun rasisminvastaisen kampanjaviikon alkaessa Suomi siirtyi poikkeusoloihin. Tänäkään vuonna emme pääse jakamaan tunnustusta fyysisesti, mutta haluamme nostaa esiin WinNovan pitkäjänteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämisessä.

WinNova on edistänyt maahan muuttaneiden koulutusta ja työelämään pääsyä kehittämällä innovatiivisia toimintamalleja opiskelijoiden tueksi. Erityistä kiitosta saa omakielisten ohjaajien kouluttaminen ja työllistäminen ammatillisessa koulutuksessa oleville maahanmuuttajaopiskelijoille. Omakieliset ohjaajat tukevat opiskelijoita heidän omalla äidinkielellään.

Opinnoissa tukemisen lisäksi WinNovassa toimivat omakieliset ohjaajat edistävät kotoutumista Suomeen ja Satakuntaan kouluttamalla uusia kotoutujia suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Ohjaajat, jotka ovat itse käyneet läpi kotoutumisprosessin ja saaneet tarvittavan koulutuksen, voivat toimia kotoutumisen parhaina asiantuntijoina.

Viime vuosi ravisteli oppilaitoksia ja vaati mukautumaan muuttuneisiin olosuhteisiin. Suomen kieltä opetteleville siirtyminen etäopetukseen merkitsi erityisiä haasteita ja tiedonsaanti Suomen koronatilanteesta, viranomaisohjeiden ja paikallisten toimintaohjeiden saavutettavuus edellyttivät erityistä panostusta.

Tilanteeseen sopeutumisessa WinNova vahvisti olevansa edelläkävijätunnustuksen arvoinen. Etäopetukseen siirryttäessä oppilaitoksessa lisättiin henkilökohtaista ohjausta etäopetusvälineiden käyttöön, minkä ansiosta moni vieraskielinen opiskelija pystyi jatkamaan opintojaan ja pysymään mukana ryhmässä. Myös omakieliseen tiedotukseen panostettiin siten, että erikieliset ohjaajat käänsivät viranomaisohjeita ja niiden paikallisiin tarpeisiin vastaavia sovelluksia eri kielille. Tiedon saanti ja paikallisten toimintaohjeiden sisäistäminen edistivät yhdenvertaista osallisuutta tilanteessa, jossa koronatartunnan riski oli monella Suomessa asuvalla vieraskielisellä keskimääräistä korkeampi.

Lisätiedot:

Punaisen Ristin Satakunnan piiri: annakatriina.jylha@punainenristi.fi/ 040 1457732

WinNova: niina.engblom@winnova.fi/ 044 4558297