Punaisen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Heidi Karvoselle

Anna Tenho
Kuvaaja: Anna Tenho
"Heidi Karvonen"

Rasisminvastaisella viikolla muistutetaan, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä

Suomen Punaisen Ristin piirit myöntävät rasisminvastaisella viikolla 15.-21.3.2021 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia. Tunnustus annetaan Punaisen Ristin ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on toiminut esimerkillisesti sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden puolesta riippumatta kielestä, kansallisuudesta tai kulttuurista.

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri myöntää vuoden 2021 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Karvoselle. Heidi Karvonen vastaa piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnasta. Tunnustuksen taustalla on tuloksellinen kulttuurien välisen yhteisymmärryksen rakentaminen. Karvonen mahdollistaa työssään ystävyyssuhteiden syntymisen maahanmuuttajataustaisten naisten ja vapaaehtoisten naisten välille. Karvonen myös kouluttaa ammattilaisia kulttuurisensitiivisessä asiakastyössä sekä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohtaamisessa.  Heidi Karvonen on luonut työssään eritaustaisten ihmisten kohtaamismahdollisuuksia sekä toiminut ansiokkaasti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.

”On aivan ihanaa mahdollistaa erilaisten ihmisten kohtaamisia ja itsekin oppia koko ajan uutta. Olen lapsena saanut kasvaa moninaisuuden keskellä ja vanhempani opettivat minulle pienestä pitäen, että olemme kaikki saman maailman kansalaisia. Siksi tällaisen työn arvo on minulle tuttua. Se tuo paljon sisältöä ja merkityksellisyyttä elämään ja avartaa maailmankuvaa”, kertoo Heidi Karvonen.

”Se, että työn arvo näkyy laajemmin myös ulospäin ja saa tällaista huomiota osakseen, ilahduttaa ja koskettaa valtavasti. Olin niin otettu, kun sain kuulla tästä tunnustuksesta, ja toivonkin, että itseni lisäksi tämä kannustaa kaikkia muitakin tällaisen tärkeän työn äärellä toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia”, Karvonen jatkaa.

Punainen Risti haastaa kaikki mukaan toimimaan rasismia vastaan

Punainen Risti on laatinut uudet rasisminvastaiset toimintaohjeet sekä yksilöille että yhteisöille ja rohkaisee kaikkia ottamaan ohjeet osaksi arkeaan. Ohjeissa kannustetaan mm. haastamaan omia ennakkoluulojaan ja muuttamaan käsityksiään tarpeen mukaan. Lisäksi ohjeissa kannustetaan puuttumaan rakentavasti rasistisiin tilanteisiin sekä varmistamaan, että yhteisöjen ja organisaatioiden toiminta on kaikille avointa, syrjimätöntä ja rasismista vapaata.

”Rasisminvastaisten toimintaohjeiden avulla kuka tahansa meistä voi olla aktiivinen syrjinnän vastustaja. Ohjeet auttavat hahmottamaan omia ennakkoluuloja sekä puuttumaan rakentavasti rasistisiin tilanteisiin”, sanoo Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila

Lisätiedot:

SPR Varsinais-Suomen piiri, Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Pauliina Pensikkala, pauliina.pensikkala@redcross.fi