Ensiapuryhmätoiminta käynnistymässä syksyllä 2021

Aurajoen osasto on aloittamassa syksyllä 2021 ensiapuryhmätoimintaa pitkän tauon jälkeen!

Perustettavan ensiapuryhmätoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ryhmätoimintaan osallistuvien ensiaputaitoja ja mahdollistaa myös ryhmäläisten osallistumista mahdollisesti myöhemmin alkavaan osaston päivystystoimintaan. Ryhmäilloissa opetellaan ensiaputaitoja ja harjoitellaan harjoituksissa opittuja taitoja.

Mahdolliset koronan aiheuttamat rajoitukset huomioidaan ensiaputoimintaa perustaessa ja sen toiminnan aikana.

Tarkoituksena olisi, että syksyllä kokoonnuttaisiin kerran kuukaudessa. Kokoontumispaikka julkaistaan ennen harjoitusiltojen alkua.

Syksyn 2021 ryhmäiltojen aikataulutusta:
- ti 17.8.2021 klo 18.00-20.00
- ti 14.9.2021 klo 18.00-21.00
- ti 19.10.2021 klo 18.00-21.00
- ti 23.10.2021 klo 18.00-21.00
- ti 23.11.2021 klo 18.00-21.00
- ti 14.12.2021 klo 18.00-21.00

Lisätietoja/kysymykset voit lähettää ea@spr-aurajoki.fi osoitteeseen.

Kuvaaja: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti