Kevään 2021 etäkoulutuksia/SPR Hämeen piiri

8.3.2021 - 14.3.2022
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Järjestäjä: 
SPR Hämeen piiri

15.3 klo18 – 20.30 Potilasluokittelu monipotilastilanteessa (osallistava harjoitus) Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

7.4 klo 18 -20 Sairauskohtaukset https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM4MDJlZDgtNjQzM...

10.5. klo 18 Terveysturvallisuus ensiapupäivystyksissä http://Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

31.3 klo 18 – 20.00 Rokotustietoutta, miksi rokotetaan, mikä on normaalia reagointia rokotuksen jälkeen ja mistä pitää/kannattaa huolestua. Liity kokoukseen napsauttamalla tätä https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI2MjQ4NTgtMjdhZ...