Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntiryhmän tehtävänä on toimia SPR:n asiantuntijaelimenä ensiapuun, ensihoitoon, terveyden edistämiseen, psykososiaaliseen tukeen ja terveysturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien niihin liittyvän sisällön kehittämisessä ja linjaamisessa.

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous (18.2.) oli järjestäytymiskokous, jossa asiantuntijaryhmä kävi läpi hallituksen antaman toimeksiannon ja asiantuntijaryhmän tehtävät. Asiantuntijaryhmä hyväksyi työsuunnitelman vuodelle 2021. Lisäksi asiantuntijaryhmä nimesi keskuudestaan jäseniä ensiapu- ja elvytysohjeiden päivittämisen työryhmään sekä ensiapu- ja ensihoitosymposiumin suunnitteluryhmään. Asiantuntijaryhmä kävi myös läpi Suomen Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitusten myöntämiskriteerit.

Asiantuntijaryhmä kokoontuu vuoden 2021 aikana neljästi. Jokaisessa kokouksessa perehdytään yhteen asiantuntijaryhmän vastuualueeseen. Järjestäytymiskokouksen yhteydessä asiantuntijaryhmä sai perehdytyksen Punaisen Ristin ensiaputoimintaan.

Lue ensimmäisen kokouksen tiedote liitteestä. Muiden valiokuntien tiedotteet löytyvät RedNetistä täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/61802