Anja ja Olli Turunen Nauvosta ovat Turunmaan piirin vuoden ystävät

Axel Gröndahl
Kuvaaja: Axel Gröndahl

Muutettuaan Nauvoon  he ovat omistautuneet sekä ikä-ihmisten, lasten että maahanmuuttajien auttamiseen. He ovat rohkeasti, kiinnostuneesti ja avoimin mielin osallistuneet Nauvon elämään. He oppivat nopeasti ruotsin kielen ja heidän talkootoimensa ovat olleet hyödyksi paikkakunnan yhteenkuuluvaisuudelle. Heidän kotinsa on aina avoin ihmisille niin läheltä kuin kaukaakin. 

Perusteluissa  Vuoden ystävä -ehdokkaaksi näkyy selvästi, että Anja ja Olli Turusella on hyvän ystävän lisäksi ollut merkittävä ja tervetullut vaikutus Nauvon uusien asukkaiden vastaanottamiselle ja yhteenkuuluvaisudelle, mikä osaltaan on mahdollistanut, että monta uutta ystävyyssuhdetta on solmittu.

Parhaat onnittelut  Anjalle ja Ollille.