Kaveritaitoja nuorille -hanke

Kaveritaitoja nuorille -hanke on tarkoitettu 13-29-vuotiaille nuorille. Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tavoitteena lievittää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Hanke on valtakunnallinen ja siinä on mukana Kaakkois-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Länsi-Suomen, Oulun, Savo-Karjalan ja Lapin piirit, kukin kaksi vuotta. Lapin piirissä hanketta toteutetaan vuosina 2021-2022. Hankkeen osatavoitteina on kehittään oma-apu- ja valmentavat ohjelmat kahdenväliseen ystävätoimintaan, järjestää kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa, jatkokehittää ja laajentaa verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa sekä lisätään vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista kohdata nuoria. Hanketta rahoittaa STEA. Lapin piirissä kohdepaikkakuntana on Rovaniemi.

Lisätietoja hankkeesta:

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Satu Vainio, p. 0400352770 satu.vainio@punainenristi.fi