Kaveritaitoja nuorille -hanke

Vilma Sappinen
Kuvaaja: Vilma Sappinen
"Kaveritaitoja nuorille - jotta kenenkään ei tarvitse jäädä yksin!"

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tavoitteena on lievittää nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia seuraavin keinoin:
• kehittämällä kaveritaitoja kehittävä ja yksinäisyyttä lievittävä valmentava ohjelma kahdenväliseen ystävätoimintaan,
• järjestämällä kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa,
• jatkokehittämällä ja laajentamalla verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa,
• lisäämällä vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista kohdata nuoria avuntarvitsijoita.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA.

Hanke toteutetaan kahden vuoden kiertävällä syklillä Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan, Oulun, Lapin ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle. Lapissa painotetaan nuorten kasvokkaisen ja verkkoystävätoiminnan lisäämistä ja vahvistamista mm. ryhmätoiminnan avulla.

Hankkeessa on kehitetty Kaveritaitoja-ohjelma, joka on julkisesti käytettävissä keväällä 2021 julkaistulla sivustolla. Ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjelman tavoitteena on tarjota sitä käyttävälle vahvistusta vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin tilanteisiin, lisätä itsetuntemusta sekä lievittää yksinäisyyttä. Ohjelmaa voi suorittaa itsenäisesti, Punaisen Ristin ystävän kanssa sekä ryhmässä. Ohjelman suorittamista suositellaan kaikille ystävätoiminnassa mukana oleville nuorille ystäväpareille - joko yksin tai yhdessä.

Lue lisää Kaveritaitoja-ohjelman hyödyntämisestä koulujen opetusmateriaalina täällä:
https://www.punainenristi.fi/tyomme/opettajille/kaveritaitoja.

Lisätietoja:
Nina Ekonoja
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
nina.ekonoja@redcross.fi / p. 040 844 7375
https://rednet.punainenristi.fi/kaveritaitoja