Diskussionskanalernas användning i Discord

Det är möjligt att kommunicera både via text- och talkanaler i Discord. Då deltagarna är i talkanalkontakt med varandra, kan de på samma gång utnyttja textkanaler som de har rätt att använda. Upp till 99 deltagare kan ansluta sig samtidigt till samma talkanal. Maximala antalet deltagare för en videoanslutning är dock 25 deltagare (kapaciteten höjdes under coronatiden och ändras eventuellt senare). Förutom videoanslutning kan deltagarna även dela sin skärm till andra, men denna egenskap har konstaterats fungera bättre i Teams-appen. 

 

Det är bra att vara medveten om att många deltagare stressas av att använda talkanalerna med främmande människor. Därför beslöt man i många av Röda Korsets pilotgrupper att använda endast textkanaler. I en grupp beslöt man sig för att använda talkanal i veckovisa inledningar och frivilliga svarade på detta genom att leda diskussionen. Deltagarna ville dock inte själva tala i mikrofonen utan skrev sina kommenterar i dagens textkanal. Det är ändå viktigt att man inte forcerar användning av talkanaler, och ger deltagarna möjlighet att välja att delta enbart genom att skriva. 

 

Nedan är en del vanliga situationer listade, som lönar sig att gå igenom, ifall det är problem med hörbarheten. 

 

  • Ifall mikrofonen eller hörlurarna inte fungerar, lönar de sig att först kontrollera sina egna användarinställningar (Ljud och video), så de standardvalda enheterna är rätt konfigurerade. Särskilt om en extra skärm används kan man behöva byta standardenhet. 
  • De är möjligt att testa sin egen mikrofons hörbarhet i Ljud och video-inställningarna.
  • Lösningen till utmaningarna med mikrofonen och video finns oftast i operativsystemets inställningar, där man inte tillåtit applikationer att använda mikrofon eller videobild.
  • När man använder Discords talkanal lönar det sig inte att använda sig av en VPN-anslutning, eftersom detta reducerar ljudkvaliteten betydligt. 
  • Det är möjligt att begränsa vissa rollers rättigheter att använda tal- och videoanslutning. Vid problemsituationer lönar det sig även att kontrollera att dessa användarrättigheter inte har tagits ur bruk. 
  • Mikrofonen kan användas vid röstigenkänning eller i radiotelefonläge. Radiotelefonläge innebär att mikrofonens funktion förutsätter att man trycker in en knapp då man pratar. Oftast är automatisk röstigenkänning vald som standard, men denna rättighet kan ha klickats ur bruk för vissa roller. Detta kan kontrolleras från de kanalspecifika användarrättigheterna. Deltagaren kan om hen så önskar byta till radiotelefonläge även från sina egna ljudinställningar.