Jouluinen tervehdys Kuopion osastosta!

Laura Tossavainen
Kuvaaja: Laura Tossavainen

Jouluinen tervehdys Sinulle jäsenemme!

Kulunut vuosi 2020 tulee jäämään historiaamme poikkeavana. Yhtä poikkeuksellista on ollut myös osastomme toiminta, joka on muokkautunut vallitsevaa maailmantilannetta vastaavaksi.

Vuoden alussa aloitimme toimintamme täynnä tarmoa. Tarinatorstai-tapahtumat ABC Pitkälahdessa olivat juuri siirtyneet osastomme omaksi toiminnaksi. Taitopiiriläiset olivat valmistautuneet kokoontumaan kädentaitojen pariin tiistai-iltaisin vuorotellen alakouluikäisten Reddie Kids-kerhon kanssa. Olimme ajatelleet kouluttaa uusia vapaaehtoisia eri toimintaryhmiin. Kevätkaudella suunnittelimme järjestävämme ainakin vankilavierailijakoulutusta, 72h -kotivarakoulutusta, Punainen Risti tutuksi -kursseja, Ensihuollon peruskurssin, Vapepan perus-, viestintä-ja etsintäkurssit, Tervetuloa ensiapuryhmään -kurssin, Ystäväpalvelun peruskurssin, Henkisen tuen jatkokurssin sekä Humanitaarisen oikeuden perus-ja teemakurssit. Kuten arvata saattaa, pystyimme uudessa tilanteessa toteuttamaan vain osan.

Supistimme toimintaamme ja toimintaryhmien tapaamiset muuttuivat virtuaalikontakteihin. Onneksi kuitenkin ennätimme viettää helmikuussa ystävänpäivää perinteisesti karaoketanssien ja kahvien merkeissä. Hallitus kokoontui säännöllisesti etäyhteyksien kautta. Sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin siirtämään suositusten mukaisesti ja pidettiin elokuussa.

Koska olemme valmiusjärjestö ja yksi tehtävämme on toimia viranomaisten tukena, käynnistyi osastossamme keväällä suurehko paikallisoperaatio. Tässä Kuopio-avuksi nimetyssä operaatiossa vapaaehtoisemme auttoivat viranomaisia selvittämään iäkkäiden kaupunkilaisten avuntarvetta koronarajoitusten keskellä. Yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa on jatkunut ja olemme olleet mukana mm. jakamassa suu-nenäsuojaimia. Apumme huomioitiin marraskuussa, jolloin saimme Kuopion kaupungin Turvallisuusteko–palkinnon yhdessä SPR Savo-Karjalan piirin ja Kuopion kaupungin alueella toimivien muiden paikallisosastojen kanssa.

Koronarajoitusten hellitettyä kesällä järjestimme kaksi yhteisöllistä puistoruokailutapahtumaa. Tarjosimme keittoaterian Hapelähteen puistossa aikuisväestölle suunnatussa tapahtumassa, jossa henkisen tuen vapaaehtoisemme olivat mukana juttelemassa. Lapsiperheiden kanssa tapasimme Brahen puistossa eväsretken merkeissä tarjoamalla piknik-purtavaa. Reddie Kids-kerho ilahdutti lapsia mm. peleillä.

Ystävävälittäjät ovat päivystäneet normaaliin tapaan pyrkien linkittämään ystäväpareja toisiinsa. Ensiapuryhmä puolestaan on päässyt sekä harjoittelemaan että myös päivystämään kesän aikana. Elo-syyskuussa osastomme edustajat osallistuivat sekä Savo-Karjalan piirin vuosikokoukseen Kuopiossa että Punaisen Ristin yleiskokoukseen Joensuun etäyhteyspisteellä. Yleiskokous toteutettiin poikkeuksellisesti yksipäiväisenä ja kokoukseen osallistuminen tapahtui hajautettujen etäyhteyspisteiden välityksellä tietotekniikan eri muotoja hyödyntäen. Jälleen kerran saimme nähdä, kuinka Punainen Risti kykenee toimimaan nopeasti ja ympäröivään maailmaan sopeutuen.

Syyskuussa vietimme myös 40. Nälkäpäivää. Vaikka keräys toteutui totuttua suppeammin, katukuvassa näkyi lipaskerääjiä ja sosiaalisessa mediassa nostimme esiin erilaisia muistoja, kuvia ja kerroimme keräykseen osallistumisvaihtoehdoista.

Osastomme on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa Vanhustyön keskusliiton Varaudu vanhuuteen -verkkosivustoa. Verkkosivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä kansalaisen omaehtoiseen vanhuuteen varautumiseen. Sivustolla on kymmeniätuhansia käyttäjiä ja kokemukset sivustoa käyttäviltä ovat tyytyväisiä. Sivusto löytyy osoitteesta www.vanheneminen.fi

Marraskuun syyskokouksessa osastomme hallitukselle valittiin vuosiksi 2021-22 puheenjohtajaksi Heikki Sederholm ja varapuheenjohtajaksi Minttu Aho. Hallituksen jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Anne Bäck, Anne Huttunen, Hannu Kosunen, Sirkka Lappalainen ja Jouni Nuutinen sekä vuodeksi Mari Räsänen. Hallituksessa jatkavat Leena Halmepuro, Terttu Miettinen, Mikko Sipilä ja Laura Tossavainen.

Joulukuussa käynnistimme uuden toiminnan yhteistyössä Kolmisopen Citymarketin, Pitkälahden S-Marketin ja Ykkösrastin kanssa. Kyseisissä kaupoissa voit jättää pullopanttilipukkeesi lippaaseen, josta tuotto ohjautuu osastomme kautta vähävaraisten ihmisten auttamiseksi. Haluamme kiittää Sinua jäsenemme. Ilman tukeasi emme pystyisi toimimaan niin laajasti kuin nyt toimimme.

Toivotamme sinulle rauhallista joulunaikaa ja onnea vuodeksi 2021!

t. SPR Kuopion osasto

Liitetiedostot: