Valmiustoiminta

Suomen Punaisen Ristin Tampereen osastolla on kaksi valmiuteen ja varautumiseen liittyvää ryhmää, joihin voit tulla mukaan oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaan. 

Ensihuolto- ja valmiusryhmä

Ensihuolto- ja valmiusryhmä kokoaa osaston auttamistoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset yhteen. Ryhmä kouluttautuu toimimaan ensihuollon eri tehtävissä (muonitus, henkinen tuki, jne) viranomaisten tukena sekä SPR:n omissa operaatioissa (ea-päivystysten huolto, logistiikkakeskuksen koulutusten huolto jne). 

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, joista toinen on oma koulutusilta ja toinen osaston kaikkien yhteinen Auttamisvalmiuden koulutusilta. Hälytysorganisaatioon (=OHTO hälytysryhmään) pääsee mukaan peruskurssien suorittamisen (peruskurssi, ensihuolto, henkinen tuki tai vastaavat tiedot) ja osaamiskartoituksen (haastattelun) jälkeen. Ryhmän koulutusillat löytyvät alta sekä tapahtumakalenterista. Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.in/ensihuolto_ja_valmiusryhma_tampere, niin saat ryhmän vetäjiltä lisätietoa.

Voit myös kysyä lisätietoja ryhmän toiminnasta sähköpostilla osoitteesta: ensihuolto.valmius@sprtampere.fi.

Ryhmän johtajina toimivat Päivi Heikkilä ja Leena Tykkä.

Ryhmän tapaamiset kevätkaudella 2020:

  • Ke 5.2. kello 18.00 - Tämä on Punainen Risti
  • Ke 4.3. kello 18.00 - Kotimaan apu 
  • Ke 1.4. kello 18.00 - OHTO
  • Ke 29.4. kello 18.00 - Ensihuoltoharjoitus
  • Ke 27.5. kello 18.00 - Henkinen tuki -harjoitus 

Ryhmä kokoontuu Kohtaamispaikka Tampurissa, Otavalankatu 12 A, 2. kerros. Tule mukaan!

SPR Tampereen osaston koulutus- ja valmiusryhmä

  • Ryhmä on matalan kynnyksen toimintaryhmä, jolle tiedotetaan erilaisista koulutuksista, harjoituksista ja tapahtumista kuukausittain. Mikäli haluat lisätietoa ryhmän toiminnasta, ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/reg/SPR-valmiusryhma
  • Ryhmälle kerrotaan erilaisia tapahtumista, koulutuksista ja harjoituksista. Ryhmällä ei ole säännöllistä kokoontumisaikaa, vaan tavoitteena on tutustuttaa ryhmään kuuluvat valmiuteen ja varautumiseen liittyviin asioihin.  

Lisätietoa valmiustoiminnaasta 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, eli Vapepa, on 50 eri järjestön yhteenliittymä, joka viranomaisen pyynnöstä toimii auttamistilanteessa viranomaisten tukena. Toiminnallaan Vapepalaiset lisäävät yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä turvallisuutta. Yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään. Vapepan toiminnassa on mukana noin 20 000 vapaaehtoista ja noin 1200 hälytysryhmää. Suomen Punainen Risti on yhdysjärjestö ja koordinoi Vapepan toimintaa.

Eri viranomaiset voivat hälyttää avukseen erilaisissa auttamistilanteissaTampereen osaston ensiapu- ja valmiustoimintaan koulutettuja vapaaehtoisia. Tampereen osaston Koulutus- ja valmiusryhmä on hankkinut hankkinut koulutusta mm. etsinnästä, ensihuollosta, evakuoinnista, ensiavusta ja henkisestä tuesta. Yleisin Vapepa-tehtävä ryhmäläisillä on ollut toimiminen erilaisissa etsinnöissä etsijänä tai erilaisissa poikkeustilanteissa ensiavusta tai henkisestä tuesta huolehtijana.

Osastona olemme luvanneet auttaa mm. Punaisen Ristin Logistiikkakeskusta Kalkussa, Tampereella, josta koordinoidaan muun muassa avustuslähetyksiä eri puolille maailmaa. Olemme olleet pakkaamassa ja lastaamassa Kalkussa sekä Pirkkalan lentoasemalla erilaisia avustuslähetyksiä moniin eri katastrofikohteisiin.

Lisäksi Punainen Risti on tehnyt sopimuksen SAS lentoyhtiön kanssa koskien lento-onnettomuus tilanteessa annettavaa apua mm. loukkaantuneiden omaisille ja SAS:in lentokenttähenkilökunnalle. Annettava apu on lähinnä henkistä tukea.

Tervetuloa mukaan valmiustoimintaan!